Българите живеят в собствени, но претъпкани жилища

imot

Българите живеят предимно в собствени, но претъпкани жилища, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Страната ни, заедно с Румъния, Хърватия и Литва, води по дял на собствениците на жилища, но над 47 на сто от населението през 2011 г. е живяло в претъпкани жилища. Съгласно критериите на Евростат пренаселено е жилището, в което няма поне по една стая за всяко домакинство, което го обитава, или за семейна двойка, за пълнолетен несемеен възрастен или за деца под 18 години от един и същи пол.

По дял на населението, живеещо в претъпкани жилища, ни изпреварва само Румъния (54,2%), а след нас са Полша (47,2%) и Унгария (47,%). Най-нисък е бил този дял в Холандия и Белгия – съответно 1,7% и 2,2%, а средното за ЕС нивото е 17,3%.

България и Румъния са първи в Европейския съюз (ЕС) и по дял на населението, което живее в жилища без вътрешни тоалетни – съответно почти 25% и почти 39%. Почти 15 на сто от населението у нас обитава жилище с течащ покрив и увредени стени, подове, основи или рамки на прозорците, над 15% не разполага с баня, а 7% живеят в прекалено тъмни жилища.

Течащият покрив е основен жилищен проблем на ниво ЕС. България, Естония, Латвия, Литва и Румъния са изключение от тенденцията, като водещи в страните са санитарните проблеми. Най-засегнато от тях е населението в риск от бедност.

Същевременно в България разходите за жилището отнемат около една трета от доходите на хората, които живеят на свободен наем. Ако обитателите плащат редуциран наем (т. е. са в общинско жилище – бел. ред.), разходите им достигат 14,6 на сто от доходите им.

Ако живеят в жилище, закупено с ипотека, българите харчат средно 23 на сто от дохода си за жилището, а ако нямат ипотека – около 7 на сто.

По-високо бреме са жилищните разходи за жените в България (9,6% от доходите), отколкото за мъжете (7,7% от дохода). Разходите за жилището също така чувствително нарастват с увеличаването на възрастта на обитателите.

Като основен проблем в българските жилищни квартали е посочена престъпността – над 27 на сто от населението живее в райони с висока престъпност при средно за ЕС 14%.

Източник: investor.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: