pixel

Архитекти предлагат да върнем строителната полиция

Преди години, когато все още действаше Законът за териториално и селищно устройство, общините бяха натоварени с контрола на строителството, разказват експерти. „Те не само одобряваха проектите, но и ги контролираха в хода на строежа. Когато имаше несъответствие, кметът на общината издаваше заповеди за събаряне и следеше за изпълнението им, обясни арх. Чавдар Тенев. Само че по това време незаконното строителство беше слабо, контролът – строг и никой не смееше да нарушава правилата”.

„Десетина години след 90-те този проблем назря сериозно, припомня арх. Тенев. Тогава, при частната инициатива, незаконното строителство се активира. Старият закон беше отменен и на негово място беше създаден Законът за устройство на територията (ЗУТ). С новия закон се създаде и ДНСК (Дирекция по национален и строителен контрол) – един много добър модел, аналогичен на т. нар. ”строителна полиция” в развитите европейски държави. „В страни като Германия, Италия има държавна структура, която се занимава изцяло и само с контрола на строителството, обясни спецът. Ясно са дефинирани двете задължения – общината следи инвестиционния процес в самото му начало.

Тя одобрява проектите, издава разрешение за строеж, като преди това е направила застроителните планове, т.е. урбанистичната част. Като започне строителството обаче, строителната полиция поема контрола – дали строежът се изпълнява правилно, влагат ли се качествени материали, спазват ли се проектите. И ако има нарушение, същата тази полиция събаря обекта. Но за целта е упълномощена: да издава заповеди за незаконни постройки, а служителите разполагат с охрана, по закон. Те имат специален статут, осигурен бюджет и механизация за събарянето.

По този модел трябваше да действа и ДНСК, с регионалните поделения по места, твърди арх. Тенев. „Със собствен бюджет, механизация, служителите дори можеха да носят оръжие

по германски модел. Но това не се случи!”. Типично по нашенски Дирекцията не заработи както беше замислена. Тогава държавни служители, чудейки се как да излязат от ситуацията, направиха друго. Създавайки служба, която не им върши работа, те прехвърлиха част от задачите на общините. В момента ДНСК контролира част от строежите, другите, с по-нисък клас, са под наблюдение от общините. И практиката показва, че работата е неефективна. Разделянето на отговорностите разми процеса по контрола. „Едно от решенията е да се възстанови първоначалната практика, предлага арх. Тенев – ДНСК да поеме изцяло работата и да се оборудва с необходимите правомощия по закон”.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: