pixel

АМ „Тракия“ по-скъпа с 18 млн. лева заради некачествено строителство

тракия

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева обеща да промени практиката критерият „най-ниска цена“ да е водещ при избора на изпълнител на пътни проекти. Заради него се завишават допълнителните разходи, коментира тя и даде пример с магистрала „Тракия“, която е оскъпена с 18 млн. лева, както и магистрала „Люлин“, за която са разплатени 35% повече средства от първоначалната стойност.

Според данните на Министерството за регионалното развитие разходите за допълнително възложени дейности за „Люлин“ са общо 47,5 млн. евро. Отделно за ремонти на магистралата през тази години Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е дала над 200 хил. лева, като предстои да се направят и още ремонти на тунелите на „Люлин“ заради некачественото строителство.

По време на отчета на работата си за първите 100 дни регионалният министър Десислава Терзиева посочи и другите основни проблеми в пътното строителство – липсата на кадастър, некачествена подготовка на проектите, опити за влагане на некачествени материали и формален надзор, осъществяван на базата на документи. Предстои преработени договорите за строителен надзор заради последното, обеща още Терзиева.

Ускорява се изпълнението на „Регионално развитие“

Според данните на МРР за юни, юли и август са разплатени 185 млн. лева по програмата, което е ръст от 80 на сто. От 31 май до 16 септември са одобрени нови 29 договора на стойност 49 млн. лева. В риск са проектите на 25 общини, основно заради забавени търгове, подчерта Терзиева.

Що се отнася до новия програмен период предстои програмата „Региони в растеж“ да бъде защитена пред Европейската комисия. Индикативната й стойност е 1,2 млрд. евро, като около 20% от тях отиват за мерки за енергийна ефективност.

Водният сектор – приоритет за МРР през новия програмен период

Стратегията за водния сектор е готова и тече процесът по съгласуването й в МОСВ и ВИК- асоциациите. Вероятно още този месец документът ще бъде внесен в Министерския съвет, съобщи министърът.

През последните три месеца са подготвени 52-та регионални планове, които се съгласуват с регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и областните съвети за развитие. На базата на водната стратегия и генералните планове ще бъдат изготвени и проектите до 2020 година по ОП „Околна среда“.

Десислава Терзиева подчерта, че през последните години реформата във ВиК-сектора изобщо не е стартирала ,  ВиК-асоциациите са учредени формално и на практика не работят, защото не са подготвени подзаконовите нормативни актове. Не са предприети и мерки за намаляване на разходите и загубите при водоснабдяване, а инвестициите са на критично ниско ниво. Много от ВиК дружествата са управлявани лошо, уточни още министърът.

По думите на Терзиева най-сериозни проблеми са открити във Варна, Добрич, Велико Търново и Габрово. Всички сигнали регионалният министър е подала към прокуратурата.

Статистиката сочи, че въпреки ръста на цените на ВиК-услугите, разходите на дружествата растат по-бързо отколкото приходите. За периода 2009 – 2012 година общата печалба на дружествата се е свила от 12 млн. лева до 5 млн. лева, сочи статистиката на МРР. Това е намалило и дивидента за държавата до под 5 млн. лева за 2012 година.

Терзиева подчерта, че реформата във ВиК-секторът остава приоритет, а министерството ще осъществява и специална програма за борба с безводието в регионите, в които има проблем с доставката на вода и се налага воден режим. Програмата са включени 28 приоритетни проекта за 35 млн. лева, които са част от проектобюджета на министерството.

Сред тези приоритетни проекти са язовирите „Пловдивци“, „Луда Яна“, „Лейковци“, както и рехабилитацията на яз. „Студена“ край Перник.

Повече проекти отколкото пари по еврофондовете

Що се отнася до пътищата Терзиева посочи, че в нейният мандат е започнало строителството на 42 км магистрални участъци – Лот 2 на „Струма“ и отсечката „Шумен – Белокопитово“, част от от „Хемус“. Тя посочи още, че продължава работата по лотовете 1 и 2 на „Марица“ и ремонтът на виадуктите по „Тракия“ и „Хемус“. Започнало е и строителството на обхода на Монтана.

Източник: investor.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: