pixel

300 млн. евро по JEREMIE тръгват към бизнеса

пари

Източник: vestnikstroitel.bg

Близо 300 млн. евро кредити по линия на новия втори гаранционен фонд на инициативата JEREMIE ще тръгнат към бизнеса в края на тази година или най-късно от януари 2013 г.

Евтините оборотни и инвестиционни заеми за малките и средните фирми ще са с лихва от 5-6%. Това стана ясно, след като беше подписан договорът за трансфер на 150 млн. евро от Оперативна програма „Конкурентоспособност” към инструмента JEREMIE, съобщи Кирил Гератлиев, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. В момента тече процедурата за избор на банки, които ще отпускат кредитите. Прогнозите са финансовите посредници да бъдат избрани през декември и от януари да започнат да предоставят кредитите, уточни Гератлиев.

Към 150-те млн. евро, които се осигуряват от Европейския инвестиционен фонд, банките ще прибавят още толкова средства и по този начин ще се формира общият ресурс от 300 млн. евро. Ниската лихва, която ще получат фирмите по бъдещите заеми, идва от факта, че ресурсът от 150 млн. евро, който осигурява ЕИФ, се предоставя без облагане. Това дава възможност на банките да предлагат продукти с по-ниска лихва от обикновено, като очакванията са тя да не надхвърля 6%.

Целта е чрез кредитите да се намали междуфирмената задлъжнялост, коментира бившият зам.-министър на икономиката и настоящ съветник по икономическите въпроси на президента Евгени Ангелов.

Това е вторият транш от средства, които Оперативна програма „Конкурентоспособност” прехвърля към инструмента JEREMIE. През 2010 г. бяха трансферирани 200 млн. евро, с които се създадоха пет фонда за подпомагане на бизнеса. Към момента от тях най-добре се развиват два – гаранционният и за начално финансиране.

Над 10 пъти са се увеличили компаниите, които са ползвали услугите на гаранционния фонд след разширяването на финансовите продукти. В началото петте банки можеха да дават гаранции само за инвестиционни кредити, а от април те добавиха оборотни, овърдрафт и други инструменти. Така, ако за първото тримесечие на годината са били отпуснати 72 кредита за 13,2 млн. лв., през второто има увеличение на 246 заема за над 22,1 млн. лв. Три пъти по-голям е броят на фирмите, ползвали услугите на JEREMIE, а отпуснатите средства са се увеличили със 70%, коментираха от Европейския инвестиционен фонд. Първоначалните данни за третото тримесечие са, че все повече фирми прибягват до услугите на фонда, като раздадените кредити са за около 80 млн. лв. на общо 710 компании.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: