pixel

106 соларни панела Bosch на покрива на ИСУЛ

bosch

УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ с нова соларна инсталация Bosch

► Инсталацията е част от цялостен проект за интегрирани мерки за енергийна ефективност
► Спестяват се 154 000 kWh топлинна енергия на годишна база
► Намаляват се CO2 – емисиите с над 38 тона годишно

София – На 18 септември 2014 година, в присъствието на представители на министерства, посолството на Кралство Нидерландия в България, Столична община и други гости, се състоя представяне на енергоспестяващи мерки и инсталации за използване на възобновяема енергия в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, изпълнени по европейския проект STACCATO, съфинансиран от Европейската комисия.

Университетската болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна, експертна и консултативна дейност. Болницата разполага с 429 легла, като годишно се лекуват над 20000 пациенти. Разходите на ИСУЛ за топлинна енергия и топла вода за 2013 г. са били почти 250 000 лв. с ДДС, а годишните разходи за електроенергия надхвърлят 500 000 лв. с ДДС. С цел тяхното намаляване и демонстриране на ефективността на съвременните енергоефективни технологии и технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, беше предприет цялостен проект за увеличаване на енергийната ефективност на болницата.

bosch

В рамките на проекта беше изградена слънчева термална инсталация за битова гореща вода Bosch. Инсталирани са общо 106 бр. слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на абсорбера 2,4 м². Соларната инсталация е интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като са монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия. Стойността на инвестицията е около 245 000 лв. с ДДС и включва 3-годишна безплатна поддръжка. Очакваният ефект е да бъдат постигнати годишни икономии от 154 000 kWh топлинна енергия. Спестените емисии въглероден диоксид се оценяват на 38,03 t/y. Изпълнител на инсталацията е фирма „ИТА КОМ” ООД.

Изградена е и система за енергиен мониторинг и мениджмънт, която позволява дистанционен контрол и оптимизиране на работата на абонатните станции на болницата. Подменени са близо 800 термостатни радиаторни вентила като допълнение на мерките за пестене на топлинна енергия. На покривите са монтирани над половин декар слънчеви панели за подгряване на вода и за производство на електроенергия от слънцето. Слънчевата енергия осигурява допълнителна сигурност на някои жизнено важни системи в болницата, което е огромно признание за надеждността на енергията от възобновяеми източници. В болничните коридори е поставено светодиодно осветление, което намалява наполовина потреблението на енергия спрямо използваните до момента луминесцентни тела. Безвъзмездната помощ от проект STACCATO за УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ възлиза на около 530 000 лв., като се очакват над 100 000 лв. общи годишни икономии за болницата. Изградените системи превръщат университетската болница в еталон за други болнични заведения и обществени сгради по пътя към енергийна ефективност и по-ниски разходи за енергия.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: