pixel

10 фирми искат да строят Западната дъга

zapadna duga

Десет са отворените оферти за определяне на изпълнител за строителството на участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път. Общата дължина на отсечката е 5,5 км, съобщава агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин“ и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

Предвидено е построяването на три пътни възли – „Стефансон“, „Ломско шосе“ и „Северна скоростна тангента“, на естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, на нов път за гара Волуяк.

Индикативната стойност на поръчката е 92 720 268 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта, посочват от АПИ.

Това е трети опит на Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере строител на отсечката от Западната дъга от р. Какач до връзката със Северната тангента след с. Мрамор. Първите два търга за втората част от Западната дъга се провалиха заради жалби на кандидати, а Комисията за защита на конкуренцията потвърди, че в процедурите има нарушения.

Първата част на Западната дъга се строи от 2012 г. и все още не е завършена, а закъснението към момента е над 2 месеца. Тя се изпълнява от обединение „Трейс СОП“ с водещ партньор „Трейс груп холд“.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: