pixel

Жилищното строителство ще поскъпне с 5% заради по-високите заплати

Изпълнителният директор на Камара на строителите в България (КСБ Мирослав Мазнев прогнозира пред БТА, че тази година се очаква с до 5% да поскъпнат услугите на квадратен метър жилищно строителство. Разчетите са базирани на плановете на „светлия“ бизнес да увеличи и тази година с между 15 и 20 на сто заплатите на строителите.

Камарата очаква за миналата година ръстът в строителството да е над 10-11 на сто, а за тази година – над 15 на сто. През миналата година увеличението в сектора е заради положителните резултати в сградното строителство, докато тази година то ще е базирано на инженерната инфраструктура и предстоящото осъществяване на проекти в пътната и железопътната инфраструктура, както и във ВиК-сектора.

Средната заплата в бранша е около 860 лева.

Темповете на увеличаване на заплатите в строителство ще зависят от това в каква степен ще се преборим със „сивия“ сектор, коментира Мазнев. В момента средната заплата е около 860 лева, но за фирмите, които са членове на камарата, заплатите са значително по-високи, отбеляза той. Тази година камара ще насочи средства за преквалификация на хора за дефицитни специалности за бранша като кофражисти, арматуристи, заварчици.

През миналата година в Централния професионален регистър на Камарата са били вписани 571 нови строителни фирми и общият им брой към днешна дата е 5025, а заличените компании са 391, което е най-ниският брой на отписани от съществуването на камарата.

Камарата предлага и промени в битката със „сивия сектор“

В битката със „сивия сектор“ от Камарата предлагат при работа в консорциум да има изискване всички участници, изпълняващи строително-монтажни работи, да бъдат вписани в регистъра на КСБ, както и промяна в закона за Камарата, според която обекти от пета категория да бъдат изпълнявани само от фирми, вписани в регистъра ѝ.

Друго предложение е техническата спецификация да бъда разработена на база единни норми за отделните видове работи и да има правилник за изпълнение и приемане на строителните дейности, с което ще се подобри и гарантира качеството на строителството. При разработването на референтни цени да има нормативи, върху които да се формират цените, предлагат още от Камарата, с което ще се постигнат значително по-реални цени от сегашните.

От КСБ отново поискаха разделяне на Закона за устройство на територията на два нормативни акта – за устройство на територията и за строителството. Друго предложение е разрешенията за строеж да се издават още на идеен проект, като така отговорността ще се прехвърли на специалистите, а администрацията ще се освободи от несвойствени дейности и ще работи за подобряване на обслужването на хората и бизнеса.

Предлага се да отпаднат многото държавни приемателни комисии

За големите обекти се предлага да отпаднат многочислените държавни приемателни комисии, където винаги може да се размие отговорността при некачествено строителство. Целта е да се даде по-ясна отговорност с приемането на акт 15 на възложителите, проектантите, надзора и изпълнителя. В този случай ще се повишат изискванията за участниците в процеса, които вече ще носят пряка отговорност за изпълнение на отделните видове работа.

От камарата искат също и унифициране на тръжните документи, за да станат процедурите по-ясни и прозрачни, а не всеки възложител да прекроява така условията, с което да се пораждат съмнения или възможности за отклонения от изискванията за работа.

Камарата категорично възрази срещу отправените поредни, според ръководството й, неподкрепени с доказателства обвинения от опозицията към строителния бранш по темата за магистрала „Хемус“. Ръководствата на трите засегнати фирми заявиха, че нямат подписани договори с държавната фирма „Автомагистрали“ по проекта, а една от тях напомни, че е публична и всяка нейна дейност може да се провери чрез БФБ./БТА

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: