pixel

Заводът за боклука в София започва работа

zavod-za-bokluk

Днес ще бъде открит заводът за механично-биологично третиране в село Яна, район „Кремиковци”, съобщиха от Столичната община.

В официалното откриване ще вземат участие кметът Йорданка Фандъкова, министър-председателят Бойко Борисов, заместник-председателят на ЕК и комисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева, ръководителят на ГД „Околна среда“ на ЕК Джордж Кремлис, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Ласло Бараня и други официални лица гости.

Заводът е изграден по проект за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и заем от Европейска инвестиционна банка, съобщава dir.bg.

Със завода се цели изграждането на съвременна система за управление на битовите отпадъци на Столичната община, съобразно и с изискванията на законодателството на ЕС в областта на управлението на битови отпадъци.

Общата стойност на проекта е 345 997 368,34 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 291 537 381, 06 лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: