pixel

Засилваме сътрудничеството си с Катар

сътрудничество

Източник: manager.bg

България ще засили сътрудничеството си с Катар в областта на инвестициите. За целта правителството прие меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ) и Qatar Holding.

В документа се предвижда двете страни да си сътрудничат като проучват подходящи и търговско приемливи инвестиционни възможности в сектора на пътната инфраструктура в България.

За да подпомогнат сътрудничеството и консултациите относно инвестициите, се предвижда страните по меморандума да създадат съвместен комитет, който да извършва следните дейности: преглед на различни инвестиционни проекти или възможности, оценявайки дали са подходящи за инвестиционно участие; оценка на инвестициите, включваща преглед на техните търговски, технически, финансови и правни аспекти; докладване в писмен вид на дейностите и препоръките си по посочените дейности на страните.

Предвижда се МРРБ да предоставя на Qatar Holding информация за инвестиционните възможности съгласно обхвата на меморандума, както и да координира взаимодействието с българските правителствени органи, за да подпомага взаимните инвестиции. Тези инвестиционни възможности ще бъдат представяни на съвместния комитет за преглед и оценка.

Меморандумът за разбирателство ще бъде подписан през месец април 2013 г. в рамките на официалното посещение в Държавата Катар на заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: