Започна работата по газовата връзка България – Турция

gazificatsia

Завърши работата на работните групи от българска и турска страна по повод предстоящото изграждане на интерконекторната връзка България – Турция. За строителството на газова връзка между България и Турция ще се търси възможност за привличане на европейско финансиране, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката и енергетиката.

В работната група от българска страна участват експерти от Министерство на икономиката и енергетиката и газовите дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“. Работата по изграждане на връзката бе ускорена след срещата на министър Драгомир Стойнев и министър Танер Йълдъз , която се състоя на 24 януари 2014 г. в София.

Експертите от работните групи на двете страни изготвиха меморандум за стартиране на дейностите по уточняване на техническите и икономически параметри на бъдещата връзка, която се предвижда да бъде двустранна. Работните групи постигнаха съгласие всяка една от страните (българска и турска) да изгради газовата връзка на своята територия.

Ключова стъпка в тази посока е стартирането на предпроектно проучване, в рамките на което ще бъдат уточнени всички техническите аспекти на проекта, неговите финансови параметри, възможността за привлечено европейско финансиране. Предпроектното проучване ще отчита и търговски, и пазарен интерес към интерконектора.

На база на предпроектното проучване и оценката на възможностите, ще бъде изготвен подробен график и срокове за изграждането на ITB.

С реализирането на проекта се изпълняват изискванията на Регламента на ЕС за сигурността на газовите доставки № 994/2010 и едновременно с това се постига до голяма степен диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ към/ през България и региона. Именно по тази причина, Европейската комисия оцени междусистемната връзка Турция-България (ITB) като един от проектите от „общ интерес”.

Изпълнението на проекта е и в пряка връзка с постигането на необходимите условия за създаване на конкурентен и интегриран газов пазар.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: