Всичко, което трябва да знаете за надстрояването

upgrading

Във времена на недостиг на жилищна площ в градовете и все по-скъпи парцели за строеж в градските райони, намирането на решения за населението са от съществено значение. Сега от жилищните сдружения и строителните компании се изисква да създадат достатъчно жилищна площ в градовете. Има и технически решения като строителство на „втори ред“ или надстрояване на къщите. Тъкмо надстрояването предлага предимства, които са впечатляващо лесни за взимащите решения.

upgrading

Предимства на надстройката

Едно много ясно предимство от добавянето на още един етаж, колкото и просто да звучи, е свързано с местоположението. Тъй като под съществуващата сграда има изградена инфраструктура, за клиента не възникват разходи за разработка. Само ВиК, електричеството и отоплението трябва да бъдат обединени. Строителството и земните работи са напълно елиминирани. Освен това не се изисква нова основа. Също така липсват ужасяващите разходи за парцел, тъй като той вече е закупен. Ако съществуващата сграда има проблеми с течове на покрива, те могат да бъдат премахнати при надстрояването.

Кратко време за изграждане на надстройката

Добавянето на етажи към къщата често е по-бързо от разширяването ѝ, тъй като не се изисква нито плоча, нито изба. Ако надстройката се изпълни с панелни стени от дърво, целият проект може да бъде завършен още по-бързо. Строителните работи по съществуващата сграда няма да започнат, докато стените, таванът и покривните елементи не бъдат промишлено готови в завода. Това намалява работата по ремонта до минимум. Разбира се, по-кратките срокове се отнасят и за демонтажа. Ако пристройката на къщата е само временно решение, тя може да бъде демонтирана отново във възможно най-кратък срок.

Надстройка с дърво

В днешно време строителството е много по-комплексно, отколкото през последните 50 години. Не само трябва да се използват висококачествени материали, а и да се проверява тяхната екологичност и устойчивост. По възможност строителният материал трябва да бъде с местен произход, да има нисък баланс на CO2 и да няма странични ефекти върху жителите. Дървесината може да предложи всичко това, а и да не забравяме, че е възобновяема суровина. Благодарение на надстрояването на къщата, не се губи площ и парче природа все пак оцелява.

upgrading

Дървесината е подходяща за надстрояване, тъй като леката конструкция едва ли оказва влияние върху статиката на съществуващата сграда. За разлика от нея минералните строителни материали са много по-тежки, така че обикновено са необходими допълнителни укрепвания при надграждане на съществуващата сграда. Това води до нови разходи, които могат да бъдат спестени с избора на дърво. При определени обстоятелства това води и до промяна на външната стена. Допълнително предимство е фабричното сглобяване. Така отделните елементи в дървената конструкция могат да бъдат проверени до милиметър и да се гарантира постоянно качество. Влиянията от вятъра и времето върху една конвенционалната сграда са изключени при сглобяемата дървена конструкция.

Дървено строителство в града – един разумен подход

От известно време строителството с дървен материал се радва на нарастваща популярност в градовете, тъй като има много предимства при надстройки, реконструкция или строеж на високи сгради. Изграждането с дърво отдавна е факт в селските райони, но и в града става все по-популярно. Причините за това са очевидни: кратко време за сглобяване, високо качество, благодарение на предварителната изработка, екологично строителство.

Сред предимствата на строителството с дървен материал в града са възможността за по-високо строителство, изграждането на  многоетажна дървена конструкция и къщи на „втори ред“, както и надграждането към съществуващи сгради. Строителството с естествени материали печели по точки в сравнение с конвенционалните строителни методи.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: