pixel

Отвориха 5 ценови оферти за строителство на обхода на Габрово

павлова

Източник: vestnikstroitel.bg

Пет ценови предложения за проектиране и строителство на обхода на Габрово бяха отворени в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). На церемонията присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров, представители на фирмите кандидати и др.

Отворени са ценовите оферти на следните консорциуми ПСВТ („Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“, „Пътинженерингстрой – Т“) – 77 450 000 лв. „Макс Бьогл – Инжстрой Габрово 2012“ („Макс Бьогл Бауунтернемунг“ – Германия, „Инжстройинженеринг“, гр. Варна) – 75 037 682,14 лв., като те са без ДДС. Обединение „Обход Габрово“ („Трейс Груп Холд“ АД, „Интегрирани пътни системи“ АД, „ИПС Инфраструктури“ АД) предлага – 72 500 000 лв. с ДДС. Ценовата оферта на сдружение „Път Габрово 2012“ („ПСТ Холдинг“ АД, „ГЕА 21“ АД, гр. Севиля – Испания, „Конструксионес Аранс Асинас“ АД, – Испания) – 85 375 203,69 лв. с ДДС, а офертата на предприятие за строителство и управление „Аскан” АД, Испания, е 79 670 329, 67 лв. без ДДС.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ и националния бюджет. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща няколко показателя. Това са цена за изпълнение на поръчката с тежест 50 т., техническо предложение – 35 т., и срок за изпълнение – 15 т. Изпълнението на поръчката предвижда строителство на близо 10 км ново трасе и рехабилитация и реконструкция на още около 10 км съществуващ път и етапна връзка на обхода със съществуващото трасе с дължина 3 км. Проектът „Обход на град Габрово” е разделен на няколко етапа, като последният включва строителство на тунел 3,22 км под връх Шипка.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: