pixel

Висока товароносимост и енергийна ефективност с безопасен монтаж

Kalzip

Устойчивата сградна обвивка включва покривни конструкции, които противодействат на загубата на енергия с възможно най-малки топлинни мостове. Патентованият от Kalzip „E-клипс“ доказано осигурява много добър изолационен слой и същевременно висока носеща способност.

За да отговори на повишените изисквания на действащата по онова време Наредба за енергоспестяване и да предложи подобрена товароносимост, преди 20 години Kalzip въвежда патентования си „E-клипс“. Предлаган преди това като изцяло метален вариант, актуализираният междувременно вариант предлага редица предимства благодарение на своята конструкция, обещава производителят. Според Kalzip стоманената сърцевина осигурява висока носимоспособност и стабилност на клипса. Тя е обвита в подсилен със стъклени влакна, устойчив на UV лъчи полиамид, който е произведен от 100% рециклиран материал и гарантира, че „E-клипс“ има значително по-ниска топлопроводимост от предшестващия го модел.

Доказано подобрена U-стойност

За да се спазят U-стойностите, посочени в Наредбата за енергоспестяване и Закона за енергията в сградите, който беше приет и вече е в сила, се изисква безопасна и гъвкава покривна конструкция с ефективно ниво на топлоизолация – без обаче да се пренебрегват аспектите на дизайна на архитектурата. С модернизирания и одобрен от строителните власти „E-клипс“ могат да се реализират различни покривни геометрии, които отговарят на законовите изисквания. В зависимост от покривната конструкция, височината на „E-клипс“ и ефективността на топлоизолацията се постигат съответните стойности. Например според производителя при стандартна промишлена двускатна покривна конструкция „Е-клипс“ постига U-стойност по-малка от 0,17 W/m-K. Със системите за покривни конструкции „Duo Plus E“ и „Duo E“ тези стойности могат да бъдат дори надминати: върху твърда топлоизолация топлопроводимостта на покривната конструкция с „E-клипс“ е изключително ниска – U-стойност от 0,13 W/m-K. В сравнение с конвенционалния метален клипс стойността на коефициента на топлопреминаване е доказано с около 30% по-ниска за почти всички надстройки, се казва в изявлението на Kalzip.

Kalzip

Безопасен и лесен монтаж

В допълнение към подобряването на U-стойностите, при разработването на „E-клипс“ за Kalzip беше важен и лесният монтаж. Металната сърцевина като основа не само осигурява стабилна щипка и по този начин висока носеща способност в цялостната конструкция, но трябва да предлага и безопасност по време на монтажа: ориентираните към въртящия момент SDK-винтове се захващат само за метал и по този начин обещават лесен и безопасен монтаж на „E-клипс“ върху различни основи. Благодарение на симетричната глава на клипса профилираните листове Kalzip могат да се монтират лесно, бързо и без грешки. Пластмасовото покритие на клипсовете позволява на профилираните листове да се плъзгат още по-добре по тях, като по този начин се осигурява безпрепятствено разширяване, което означава, че дори дълги профилирани листове могат да се полагат още по-сигурно. По отношение на безопасността „E-клипс“ отговаря и на стандарт DIN 18234 за структурна противопожарна защита на покриви с голяма площ.

Снимки: Kalzip

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: