pixel

Винербергер – мисията да бъдеш отговорен

tuhli wienerberger

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 220 завода в 30 държави. Дейността на Винербергер обхваща всички процеси – от добива на глина, производство, сертифициране на продукцията, до търговията и технически консултации. Чрез висококачествените системи за керамични стени Porotherm доставяме на своите клиенти, ориентирани към бъдещето решения от строителни материали с убедителни качества.

tuhli wienerberger

Основана през 1819 г. във Виена, компанията се търгува на Виенската фондова борса още от 1869 г. През 1986 г. компанията започва своята динамична експанзия, която е фокусирана върху строителните материали. Това превръща Винербергер от местен австрийски производител на тухли в най-големият в света производител на тухли в рамките само на няколко години. Дяловото участие в Тондах (Tondach) успешно допълва решенията за жилищно строителство чрез керамични керемиди и аксесоари за цялостни покривни системи. Придобиването на Земелрок Щайн Унд Дизайн (Semmelrock Stein & Design) разгъва портфолиото на групата Винербергер по отношение на решенията за настилки и ландшафтната архитектура – керамични и бетонни. Придобиването на Пайплайф (Pipelife) – пластмасови тръбни системи, не само бележи стратегически етап в разширяването на основната дейност, но също така и намаляването на зависимостта на групата от силно циклични периоди в новото жилищно строителство. Винербергер се превръща в един от най-големите производители на тръби в Европа с богата продуктова гама от тръбни системи, която включва Пайплайф и Щайнцойг Керамо (Steinzeug Keramo) – керамични тръбопроводи системи.

tuhli wienerberger

Винербергер стъпва на българския пазар в края на 2004 като Винербергер ЕООД и стартира с внос от Унгария и Румъния на керамични блокове с вертикални кухини с марка Porotherm – един изцяло нов, но очакван и търсен от пазара качествен продукт. Първият проект „Реконструкция и модернизация на керамичен завод Луковит” е пуснат в експлоатация в края на 2007 година след близо 10 месеца на строителство. Компанията произвежда продуктите си от естествени суровини, чрез безотпадна и щадяща природата технология. Заводът в Луковит е оборудван с най-модерна техника за редуциране на емисиите на CO2, в това число използване на природен газ като гориво. Инвестицията от 25 млн. евро обхваща комплексна реконструкция и модернизация на завода и оборудването в съответствие с най-новите технически стандарти, внедряване на най-нови технологии за редуциране на енергията за производство, както и подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за безопасност на труда и здравните норми в страната.

wienerberger

Продуктът, с който Винербергер се отличава от стандартно предлаганите в България тухли, е керамичният блок Porotherm. Редицата предимства, които се крият в запазеното ноу-хау, правят този блок уникален. Още на пръв поглед прави впечатление по-големият му формат– един блок Porotherm се равнява на три от познатите ни тухли – тип „тухли четворки“. Това пести време, а от там и пари в процеса на строителството – както за строителя, така и за инвеститора.

Втората лесно забележима разлика с останалите традиционни продукти на пазара  е вертикалната перфорация и многокамерност на блоковете Porotherm. Вертикалната перфорация способства за много високата якост на натиск на блока 10 N/mm2 – най-високата от всички градива на пазара, а многокамерността способства за сигурното закрепване на окачвания в стените и безпроблемното рязане на блоковете. Редуването на въздух и керамика рязко подобрява шумо- и топлоизолационните качества на зида.

tuhli wienerberger

Съществено предимство е изключително високата топлоизолационна способност на зидовете, изградени с Porotherm, които се дължат не само на многокамерността на блока, но и на качествата придобити в етапа на производството, а именно изгарянето на дървесните частици, с които е смесена глината. За сравнение тухлите четворки притежават коефициент на топлопроводност λ=0,52 W/mC, докато блоковете Porotherm имат λ = 0,34÷0,26 W/mC, а най-новият блок от семейството на Porotherm – Porotherm 38 N+F Hi вече има λ = 0,14 W/mС, при което отпада нуждата от допълнителна топлоизолация на стените. Добрата топлоизолация се дължи и на относително ниското обемно тегло на блоковете Porotherm, което допринася за по-малко натоварване на конструкцията, а оттам и спестяване на армировка в стоманобетоновия скелет. Не трябва да пропускаме и изключителната шумоизолационна способност на блоковете Porotherm, които по своите качества могат да се конкурират само от плътните тухли единички, които напоследък почти не се употребяват. За сравнение Porotherm 12 N+F има изолация от въздушен шум 44 dB, с което напълно покрива нормите.

За да предложи максимално улеснение при зидарските работи и за да гарантира качественото им изпълнение, Винербергер разработи цялостни системи решения за стени. Така, освен вече предлаганите висококачествени керамични блокове с вертикални кухини Porotherm, и модулно съвместимите керамични щурцове за премостване на светли отвори, фирмата предлага и необходимите за тези продукти зидарски разтвори – Porotherm TM – топлоизолационен разтвор за еднослойни стени с повишена топлоизолационна способност.

Винербергер не е просто производител на керамични тухли, а на цялостни системни решения за клиентите си, което включва и безплатен сервиз, обучения и консултации по време на проектирането и изпълнението на обектите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: