Уведомяват за строежи и с „Държавен вестник

zakon

Уведомления за нови подробни устройствени планове или за промени в съществуващи, които се отнасят само за част от населено място, вече ще могат да се публикуват и в “Държавен вестник”. Това ще става, когато заинтересованите от промените не са открити на адреса им, за да им бъде съобщено лично за промяната. Това предвиждат поправки в Закона за устройство на територията, които се очаква съвсем скоро да се гледат от правителството.

Всеки заинтересован ще може да подава писмено възражение в едномесечен срок от публикацията в “Държавен вестник”.

В момента е задължително всеки засегнат да бъде информиран лично. При този вид уведомление срокът за възражения в общината е 14 дни. Обикновено заинтересовани са съседи, живеещи в района.

Промяната е част от пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, някои от които са предложени от областните управители и кметовете. Според мотивите на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов така се съкращават сроковете за изработване на промените в плановете. “Не винаги има физическа възможност за лично уведомяване на заинтересованите.

Все още липсва имотен регистър, кадастралният регистър е непълен и неточен, адресите са неизвестни, има починали лица или лица, пребиваващи в чужбина, а това спира за неопределено време устройствената процедура”, мотивира се Данов.

С промените, които се дискутират вече трети месец, значително се съкращават и други срокове в строителството.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: