pixel

Таймлапс от построяването на Park View YMCA Romford

Park View – Romford YMCA се състои от 39 модулни жилищни единици, което позволява на световната християнска младежка организация YMCA да осигури висококачествени жилища на достъпни цени за самотни хора, които напускат основното общежитие и стават независими.

YMCA очаква, че наемателите ще се нуждаят от средно три до пет години, за да преминат към пълна независимост, и ще им бъдат предоставени гарантирани краткосрочни договори за наем, които са 100% достъпни.

Като съвместно предприятие на RSHP и AECOM с над 15-годишен опит в областта на научните изследвания и развойната дейност, проектът използва подход, който да сведе до минимум потреблението на енергия и да се намалят нуждите от поддръжка по време на експлоатацията на сградата.

Деветдесет и пет процента от модулите се произвеждат извън строителния обект при гарантирано качествено фабрично производство.

Park View

Те са изработени от хибридни устойчиви материали, което им позволява да надхвърлят действащите норми за пожароустойчивост, акустика и топлоизолация. Механичната и естествената вентилация осигуряват ефективен целогодишен комфорт, а годишните сметки за отопление са с 90% по-ниски от тези при традиционното строителство.

Park View постигна 72% регулирано намаляване на емисиите на въглерод. Това се равнява на 37% подобрение спрямо целта на Лондонския план и значително намалява задълженията за компенсиране на въглеродните емисии на лондонската община Баркинг и Дагенъм. Той надминава с 63% настоящите стандарти за строителни норми по отношение на регулираните въглеродни емисии и с 37% по отношение на енергийната ефективност на сградата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: