pixel

Строителството на новия болничен корпус във Велико Търново зацикли

Изграждането на новия болничен корпус на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново зацикли. Осеметажната сграда, разположена западно от блок В на болницата, трябваше отдавна да бъде започната, но засега стои само символичната първа копка на обекта, направена на 7 декември 2017 г.

По предварителни разчети и по думите на директора на МОБАЛ д-р Стефан Филев изграждането на корпуса трябваше да започне тази година още през февруари и срокът за завършване е 433 календарни дни, като обществената поръчка за проектиране и строителство беше спечелена от ДЗЗД “ПС Инженеринг”, София. Стойността на обекта е за 3 675 000 лв. без ДДС, а срокът за изработване на работен проект в частта за архитектурата бе 46 работни дни от сключване на договора с фирмата изпълнител на 20 септември 2017 г.

Вместо през февруари 2018 г. стартът на строителството се измести към април заради допълнителни уточнения и формалности. Трябваше финално съгласуване на проекта с няколко държавни институции и РЗИ и намеренията бяха грубият строеж на корпуса да бъде факт през септември с.г. Разбира се, преместването на отделенията от Старата база на болницата в новия корпус се очакваше да стане най-рано след две години, така ще се съберат всичките структури на МОБАЛ на едно място. А според предварителните разчети стационарът ще пести по 450 000 лв. годишно, които сега плаща като разходи за издръжка и дейности на Старата база.
Засега всичко това остава като намерения, тъй като реалното строителство на новия корпус липсва.

В средата на това лято изненадващо дойде новината, че болницата е прекратила договора си с фирмата изпълнител, тъй като в ДЗЗД “ПС Инженеринг” се появили затруднения в работата. Тогава д-р Филев коментира, че се разделили с изпълнителите по взаимно съгласие и ще има нова обществена поръчка. Според болничния шеф по-добре е строителството на новия корпус да се забави, отколкото да започне и да не бъде довършено. Освен това се е наложила промяна и в проектирането поради нови законови изисквания по отношение на актуализиране на квадратурата за стаите и останалите помещения.

Вчера д-р Филев заяви, че новият проект вече е в Министерството на здравеопазването и чака съгласуване. Едва след това ще бъде обявена обществена поръчка за нов изпълнител. И както обикновено се случва да има обжалване от кандидати срещу спечелилия търга, може да няма строителство и до края на тази година.

А да се съберат двете бази на МОБАЛ на едно място е мечта на няколко директори на болницата. С изключение на д-р Филев, нищо реално не беше направено по тази идея. Д-р Филев обаче успя да финализира успешно продажбата на незавършения хирургически корпус в двора на болницата, където сега се изгражда супермаркет. Освен това беше продадена и старата парова централа на МОБАЛ, която не се използваше. Парите от двата обекта ще бъдат инвестирани в новия корпус.

Вестник “Янтра ДНЕС” припомня, че един от директорите на МОБАЛ преди години имаше намерение дори да довърши изоставения хирургичен корпус и там да бъдат преместени отделенията от Старата база. И бяха обсъждани старите проекти на въпросната сграда, която стърча повече от 30 години и до нея имаше голямо блато от водопроводен теч, в които търновци си ловяха риба. Сега това вече е история. История е също болничната площадка за хеликоптер, който превозваше до София тежко болни пациенти. Сега вертолетите кацат на летището в Горна Оряховица.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: