pixel

Строителните работи по интерконектора с Гърция ще започнат след март 2016 година

intercorector

Строителните работи по интерконектора с Гърция ще започнат след март 2016 г., проектът трябва да влезе в експлоатация втората половина на 2018 г. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на брифинг за Вертикалния газов коридор, цитирана от Фокус. „Проведе се първа среща на Работната група за изграждане на Вертикален газов коридор, тя ще е подгрупа към група на високо равнище за изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа”, посочи Петкова.

„Идеята за този газов коридор води началото си от декември 2014 г., когато в Брюксел министрите на енергетиката на Гърция, Румъния и България подписаха съвместна декларация за изграждането на Вертикалния газов коридор като проект, предназначен да отстоява основните приоритети на ЕК за сигурност на доставките, диверсификация на източници и маршрути на природен газ”, допълни министърът. Тя отбеляза, че групата ще е разделена на две подгрупи – експертна и група на министрите. „Взехме решение срещата на експертната група да е през юни в Букурещ, а на министрите през октомври в Гърция”, каза още тя.

„Имахме възможност да споделим развитието на съвместните си проекти. Междусистемната свързаност между страните ни е изключително важна. Обсъдихме интерконекторните връзки между България и Гърция и България и Румъния. Това са важни предпоставки за реализацията на вертикалния газов коридор. Приеха се основните принципи, които ще залегнат в споразумението за интерконектора между Гърция и България. Строителните работи ще стартирират след март 2016 г. и проектът трябва да влезе в експлоатация втората половина на 2018 г. 220 млн. евро ще кандидатстваме за грант от ЕК за него. Това е пътят към реалната диверсификация“ , заяви Петкова. Във връзка с интерконетора с Румъния министърът посочи, че е налице сериозно развитие по проекта. „В ход е провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнителен за ремонтни дейности под река Дунав. Надявам се да е факт и да взе в действие до края на 2015 г.”, уточни тя.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: