pixel

София се подготвя за голяма инфраструктурна промяна

столична община

Източник: capital.bg

Столична община обяви обществена поръчка за изпълнител за следващия етап от трансформацията на два основни булеварда. Първият е „Цариградско шосе“ и обхваща трасето от надлеза над бул. „Г. М. Димитров“ до надлеза над бул. „Александър Малинов“. Вторият е  „Сливница“ – от бул. „Константин Величков“ до бул. „Петър Дертлиев“, включително и надлеза при Захарна фабрика.

Публичната процедура започва без осигурено финансиране, тъй като е част от програма за изграждане, разширение и рехабилитация на улици и булеварди на Столичната община за следващите четири години. За финансирането й местната управа кандидатства за заем от Европейската инвестиционна банка за 50 млн. евро.

Повече от 20 улици и булеварди са предвидени в програмата, като общата индикативната стойност на проектите е 200 млн. лв. Другата половина от финансирането трябва да бъде осигурено от общински средства.

Въпреки че от Столичната община не обявяват прогнозната стойност на двата обекта, гаранцията за участие в обществената поръчка за бул. „Цариградско шосе“ е 91.6 хил. лв., а за бул. „Сливница“ е 83.3 хил. лв.

Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на поръчката, което означава, че в този случай те са съответно 9.16 млн. и 8.33 млн. лева.

Какво се иска от кандидатите

В процедурата могат да участват български изпълнители, физически или юридически лица, включително и техни обединения. Всеки участник е длъжен предварително да заяви дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнител, какъв ще бъде неговият дял и дейностите, които ще извършва.
Изискванията към кандидатите са наличието на общ оборот не по-малко от 100 хил. лева за последните три години за проектиране на пътни обекти и реализирани договори за не по-малко от 30 млн. лева за изпълнение на строително-монтажни работи в мостовото и пътното строителство.

Последното означава, че кандидатът трябва да е регистриран към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Камарата на строителите за извършване на дейности за обекти от втора категория строежи. И като такъв да има застраховка професионална отговорност за минимум 200 хил. лева.

В документацията за участие се казва още, че в случай на „обективни причини“, според които участникът не може да представи исканите документи, „може да ги докаже с всеки друг документ, който общината приеме за подходящ“.

Според критериите за оценка ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Тя ще бъде определена на базата на предлаганата цена (с тежест 60%), техническото предложение (35%) и срок за изпълнение (5%).

Очаквани промени

Бъдещият ремонт предвижда цялостна подмяна на пътната настилка, ремонт на отводняването и тротоарите, смяна на бордюрите и уличното осветление за двата булеварда. Обхватът на реконструкцията на бул. „Цариградско шосе“ ще засегне надлезите при бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Александър Малинов“, също така пешеходният подлез „Царевец“ при Орлов мост и този под бул. „Цариградско шосе“ при Окръжна болница.

За тях се предвижда ремонт на тавана, облицовките, подовите настилки, стъпалата, подмяна на парапетите, почистване на канали, шахти, както и подмяна на решетки и възстановяване на осветлението.

Вторият участък – бул. „Сливница“, ще бъде разделен и ремонтиран на подучастъци – от бул. „Константин Величков“ до надлез „Захарна фабрика“, през ул.“Кукуш“ до бул. „Петър Дертлиев“ и локалните платна.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: