Скоро ще има повече нови жилища

jilishta

Продължаваме да строим повече, но по-малки жилища. С 10.4% се е увеличил броят на издадените разрешителни през второто тримесечие на тази година в сравнение с първото, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Жилищата в тях бележат ръст от 2.1%, но застроената площ намалява с 1%. За периода април-юни 2014 г. са разрешителни за строеж на 1121 жилищни сгради с 3462 жилища в тях и с 461 241 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 47 административни сгради/офиси с 34 354 кв. м РЗП и на 1172 други сгради с 395 324 кв. м РЗП.

Със 6.8% се увеличават издадените разрешителни за строеж на административни сгради, а тяхната РЗП е повече с 46.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради нараства с 27.8%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 15.2%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират спад с 2.6%. но жилищата в тях са повече с 16.0%, а разгънатата им застроена площ – с 16.8%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са повече с 46.9%, а тяхната РЗП нараства с 44.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15.6%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%.

jilishta

asgsg

jilishta

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: