pixel

Ще строят два индустриални парка

industrialen-park

Единия от индустриалните паркове ще бъде разположен в близост до Петрич. За целта Министерски съвет прехвърли на община Петрич  безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота – частна държавна собственост с обща площ над 187 декара. Те се намират в местностите „Амушеви лъки“ и „Тръстен имот“ край града. Плановете са там да бъдат привлечени експортно ориентирани инвестиции.

Община Бургас получи парцел от 6 декара в Промишлена зона „Север”. В съседство до него има друг общински терен, който ще бъде обединен с първия, за да се включи в обхвата на Индустриален и логистичен парк – Бургас.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: