pixel

Schüco прави възможни климатично неутралните сгради

Schüco Carbon Control прави контролируема декарбонизацията на сградната обвивка (прозорци, врати, фасади) и позволява специфично за всеки обект минимизиране на CO₂ във всички строителни фази.

Последици за строителния сектор:

Строителството и използването на сградите са причина за почти 40% от световните емисии на парникови газове. Поради това контролът и минимизирането на емисиите на CO₂ са ключова задача за строителната индустрия.

Schüco

Решението за архитекти, производители, оператори и инвеститори

Schüco Carbon Control дава възможност да се отговори на нарастващите законови и клиентски изисквания за устойчивост, да се намерят прецизно съобразени конкурентни решения за все по-сложни търгове и да се избегнат инвестиционните рискове.

Schüco Carbon Control осигурява минимизиране на емисиите на CO₂ във всички етапи на строителството. Модулният принцип позволява специфично за обекта минимизиране на CO₂ във всички фази на строителството – планиране, строителство, експлоатация и рециклиране.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: