pixel

САЩ бележи 13,2% годишен ръст на заетите в соларната индустрия

соларни системи

Източник: greentech.bg

Соларната индустрия в САЩ бележи 13,2% ръст на соларните работни места през последната година. Данните са измерени от „Соларната фондация“ в преброяване с измерване на растежа на заетостта в слънчевия сектор между септември 2011 г. и септември 2012. Общо 13 872 нови работни места са създадени в соларната индустрия през разглеждания период, докато 3 857 позиции за съкратени в сферата на генерацията, базирана на изкопаеми горива.

„Слънчевата фондация“, вашингтонска неправителствена организация, обяви предварителните резултати от „Националното преброяване на соларната заетост 2012 г.“ Преброяването на служителите говори за 13 872 нови работни места, добавени от соларната индустрия в САЩ, с което общият брой на заетите в сектора става 119 016. Годишният темп на прираст от 13,2% за соларната индустрия се откроява положително на фона на цялостната икономика на САЩ с ръст от 2,3%.

Основни фактори за растежа на работните места, цитирани от участниците в проучването, са били продължаващият спад на цените на соларните компоненти, както и законодателството, което стимулира соларната енергия – стандарти и регулации за насърчаване. Федералните данъчни стимули са цитирани също като двигател за растежа на работните места в сектора.

Президентът и главен изпълнителен директор на Асоциацията на соларно-енергийната индустрия Рон Реш подчерта значението на стабилността, когато става въпрос за федералните инвестиционни кредити, като ключов фактор за поддържането на ръста на соларните работни места. „Бързият растеж на работните места в соларната индустрия ясно показва, че интелигентните политики, включително федералният инвестиционен данъчен кредит, карат американците да се върнат на работа.“

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: