pixel

Съдът спря строителство на учебен реактор в столичния квартал Младост

радиоактивен

Източник: publics.bg

Върховният административен съд отмени решение по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите за строителство на нов ядрен реактор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в кв. „Младост“ в София, съобщи БГНЕС.

От Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ отбелязват, че съдът е констатирал, че „министър Нона Караджова е допуснала груби нарушения на закона“. Не е съобразено, че „в доклада по ОВОС е записано, че в процеса на експлоатация на изследователския реактор в резултат на генериране на йонизиращи лъчения може да се очакват въздействия върху основните компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, растителен и животински свят и върху хората…“, съобщи БНР.
„Предвид специфичните особености на предложението, възложителят е следвало да изиска информация от министерството на здравеопазването относно въздействието, което реализирането му би могло да окаже върху населението. Предоставените от министерството на здравеопазването становища не съдържат такава информация… Действащата към момента на приемане на оспорения административен акт Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм. 17.05.2011 г.) въвежда задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на населението, като създава и ред за определяне на хигиенно-защитни зони. Видно от данните по преписката, такава хигиенно-защитна зона не е била определена“, се казва още в съобщението.
Правозащитниците от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, се надяват, Министерството на околната среда и водите и БАН да се откажат от обжалване на съдебния акт пред петчленен състав на ВАС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: