pixel

Роботи зидари работят редом с хората

Robots 1

Казарми с обща площ от 15 400 кв.м. с 300 спални за 600 военнослужещи се изграждат във военноморската база Great Lakes в Илинойс с помощта на роботи, които могат да полагат тухли на всеки седем до десет секунди и да вдигат и подреждат бетонни блокове с тегло до 61 кг.

Проектът на обща стойност 52 милиона долара стартира през март и е планиран за завършване през октомври 2020 г. Той бележи и дебютa в използването на роботи за строителната предприемаческа компания Clark Construction Group. Роботите MULE (Material Unit Lift Enhancer – машина за повдигане на материали) и SAM (Semiautomated Mason – полуавтоматичен зидар) са разработка на нюйоркската компания Construction Robotics, създадена през 2007 г. Това е първият строителен проект в САЩ, използващ технологиите MULE и SAM в тандем.

Според Скот Питърс, президент и съосновател на Construction Robotics, на обекта се използват повече от 130 MULE и 11 SAM роботи. Очакват се и допълнителни машини, които в момента са във фаза на производство. До момента Construction Robotics е доставила роботи на над 80 строителни комании, които са изградили повече от 93 000 кв.м. стени.

Тайлър Шоукрос, старши ръководител проекти на Clark Construction Group, споделя, че компанията му се е срещнала за първи път с мениджмънта на Construction Robotics преди около пет години. „Нашият екип за научни изследвания и разработки винаги търси начини да работим по-интелигентно“, добавя Шоукрос. На въпроса как тези технологии са от полза за зидарите във времена, когато в много отрасли работниците губят работата си поради автоматизацията, Шоукрос отбелязва, че зидарската работа, подобно на много други строителни дейности, страда от недостиг на работна сила и застаряваща възрастова структура. Според думите му тези професии просто не привличат младите работници. Машините решават проблема с недостига на работна ръка, както и с благополучието и безопасността на заетите.
Robots 2

Цената на робот MULE е между 70 000 и 80 000 долара, като машината е сравнително лесна за експлоатация. В изграждането на помещенията за военни роботът зидар сграбчва 80 сантиметрови тухли, специално проектирани от Oldcastle за целта, след което ги повдига и поставя на съответното място на зида. „Това е като продължение на ръката ви“, допълва Шоукрос.

Робитете SAM са по-сложни машини. Изискват от три до пет дни обучение за работа с тях. Обикновено тези роботи се наемат за седмица, месец или повече. Питърс не желае да обсъжда цените, защото всеки проект е индивидуален и изисква индивидуален софтуер. Той отбелязва, че SAM може да бъде програмиран да полага тухли в сложни конфигурации и цветови последователности.

От Construction Robotics твърдят, че SAM намалява разходите за труд с най-малко 30%. Шоукрос не може да калкулира колко технологично време и разходи спестяват роботите. Той отбелязва обаче, че машините осигуряват надеждна скорост на работа. „Не мисля, че намаляването на разходите е значимо. Но съм убеден, че времето за изпълнение е по-кратко“.

Питърс споделя, че роботиката е най-ефективна в строителството, когато се вземе под внимание още на етапа на планиране. „Ето защо си партнираме с компании като Clark Construction Group“. Той обаче признава, че строителната индустрия като цяло бавно се променя. „Компаниите трябва да мислят за новите технологии и да заделят пари за обучение“.

Шоукрос вярва, че роботиката ще бъде по-често срещана на работните площадки за повтарящи се операции. Питърс споделя, че в друг проект роботи MULE се използват за преместване на бетонни панели. „Това е един от онези редки продукти, които осигуряват бързина и безопасност“, казва той.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: