pixel

Remmers! Ремонт и защита на бетон

Remmers

Бетонът, както и познанията за историческите свързващи материали, датират от древността. По време на късната римска империя е използван така нареченият римски бетон, упоменат от древноримския архитект и инженер Витрувий „Opus Caementicium“ в неговия научен труд „De Architectura“, известен днес като „Десет книги за архитектурата“. Бетонът е композитен материал и основната рецепта за направата му е проста. Природата ни дава всичко необходимо: цимент от глина, варовик и фракция кварцов пясък, чакъл и вода. Бетонът днес е един от основните строителни материали в съвременното строителство.

Съществуването на голяма част от строителните съоръжения и сгради зависи от способността на конструкции от стоманобетон да носят предвидените по проект товари, както и да издържат на екстремни външни натоварвания като земетресения, вятър и др. Дори неспециалистите знаят, че стоманобетонът се състои от две съставни части – бетон и армировка. Бетонът има висока устойчивост на натиск и ниска устойчивост на опън, включително и на огъване. Стоманената армировка поема напреженията от опън. Двата материала „работят“ съвместно и като следствие стоманобетонната конструкция е устойчива едновременно на натиск и на опън. Ако единият от тези два материала изгуби своите качества, конструкцията се разрушава. Повредите при стоманобетонните конструкции се делят на повреди по бетона и корозия на армировките. Бетонът и съответното бетоново покритие върху армировките ги предпазва от корозия. Независимо от високото си качество, якост и устойчивост бетонът не е вечен. При него се появяват увреждания от механични влияния, химични и биологични въздействия от околната среда, физични влияния, които водят до необходимост от ремонт (саниране) и защита. Външни и вътрешни условия оказват въздействие върху устойчивостта му. При комбинацията от бетон и стомана се пораждат също щети и по двата материала от корозия на армировките. Тези щети възникват вследствие карбонизация на бетона, транспортиране на соли чрез влага, проникваща в пори, микропукнатини и пукнатини, паразитен ток, индуциран или протекъл по армировката от съседни електрически съоръжения, а също и поради процесите на замръзване и размразяване на проникнала вода. С времето това води до промяна в киселинността (РН) на бетона и до корозия на армировката. Така се променя носимоспособността на опънната и на натисковата зона при стоманобетонните конструкции.

Remmers

Корозия на бетон

Remmers

Корозия на армировки

При обследване и изпитване на строителни съоръжения се изучава и разглежда състоянието им с огледи, измервания, пробни натоварвания, определят се основни параметри и показатели и се правят анализи на получените резултати и препоръки.

Бетонът може да се тества за якост на натиск по два основни метода – разрушителен (деструктивен) или безразрушителен (недеструктивен) метод. При разрушителният метод изследването се провежда в лаборатории със специални преси, на които се поставят и се смачкват предварително взети и формовани във форма на кубове заготовки или извадени в дълбочина от конструкцията фрагменти с цилиндрична форма, наречени „ядки“. При метода за безразрушително тестване на бетон се използват различни уреди. Механично недеструктивно тестване на якост на натиск може да бъде извършено чрез прострелване на бетона със склерометър (уред на Schmidt), който е уред от ново поколение, базиращ работата си на класическия метод по Schmidt. Друг недеструктивен метод е ултразвуковият. Той се основава на физическата връзка между качеството и якостта на бетона и скоростта на разпространение на ултразвука, която зависи от плътността и еластичните свойства на материала. Изследване на степента на карбонизация на бетон се прави чрез колориметричен метод с разтвор на фенолфталейн. За безразрушително определяне на вложена армировка и бетоново покритие се ползва уред профометър.

Remmers

Remmers

Във връзка с разнообразието от щети по конструкциите от стоманобетон в Европейския Съюз е въведен стандарт EN 1504 за продукти и системи за ремонт и защита на носещи стоманобетонни конструкции.

Remmers e водещ производител при продуктовата гама за ремонт (саниране) и защита на бетон. Съвместно със Строителна камара на Германия, Remmers обучава и сертифицира специалисти. В настоящата статия ще представим последно поколение продукти и системи, отговарящи на EN 1504. Те могат да се прилагат както при старо, така и при ново строителство за корекционно-ремонтни работи по бетон.

Първият продукт е за възстановяване на бетонови елементи подложени на статични и динамични натоварвания.

RemmersBetofix R4 е продукт за саниране на конструктивен бетон от последно поколение без аналог, от генерация All-In-One, или 4 в 1. Съдържа в себе си едновременно антикорозионна защита, адхезионен мост, дребна и едра фракция. Усилен с влакна, 1-компонентен, сух РСС-разтвор за ремонт на бетонни елементи подложени на статични и динамични натоварвания. Прилага се при ремонт и попълване на бетонни строителни елементи (опори, плочи във високото строителство, повърхности и греди предназначени за транспортен трафик, пътни мостови конструкции – PCC I и II PCC). Подходящ за ремонт на бетонни елементи на хидротехнически съоръжения, подпорни стени, фасади и балкони. За вътрешна и външна употреба, във влажни зони при старо и ново строителство. Нанасянето може да се прави ръчно или машинно. Продуктът е сертифициран от Немския комитет по стоманобетон в съответствие с изискванията RILI-SIB, клас на натоварване M2 и M3 и EN 1504-3, клас на натоварване R4. Размер на зърното: 0 – 2 мм. Якост на натиск след 28 дни над 50 N/mm².Може да се нанася на слоеве при дебелина до 80 мм на слой. Подходящ е за работа на повърхности, разположени над главата. Продуктът се произвежда и във вариант с повишена сулфатоустойчивост – Betofix R4 SR има устойчивост към сулфати до клас на експозиция XA3.

Remmers

Следващият продукт от система за бързо саниране на стоманобетон е за антикорозионна защита.

Rostschutz M/SProtect M – добавка за приготвяне на антикорозионна защита за открита или разкрита метална армировка и др. метални елементи при ремонт на бетон. Устойчива на алкали полимерна дисперсия с водоотблъскващи свойства и активни антикорозионни добавки. Прилага се в система с Betofix RM, с който се смесва. Антикорозионното защитно покритие, нанесено върху армировките, е с продължително действие.

Remmers

Betofix RM е продукт за бърз ремонт на бетон от последно поколение без аналог, разработен за саниране на бетонния филигран на мемориалния храм Кайзер Вилхелм в Берлин. Прилага се за възстановяване на бетонови елементи с грапава повърхност в области, които не са подложени на статични и динамични натоварвания, за поправки на дупки, пукнатини, пори, дефекти и кухини, за шпакловане на бетонни повърхности и като минерална защита от корозия за метална арматура в система с продукта Rostschutz M/SProtect M.

Betofix RM отговаря на EN 1504-3. Разтвор клас M1 (изпитание от DAfStb). Може да се нанася директно върху повърхностите с шпакла и да се изтегля от нула до произволни дебелини. Има ниско вътрешно напрежение и втвърдява без пукнатини. Подходящ е за работа на повърхности, разположени над главата. Материалът е мразоустойчив и устойчив към солеви реагенти.

Обекти, при които са ползвани продукти и системи на Remmers са:

Remmers

Мемориален храм Кайзер Вилхелм, Берлин

Remmers

Морският мост Бандра – Уорли в Мумбай, Индия

Remmers

Арена Армеец, София

Remmers

София Ринг МОЛ

Защитата на бетона е от изключителна важност. Хидрофобизацията е най-лесният метод познат от години за опазване на строителни съоръжения с видим бетон. Римляните са ползвали естествени масла за създаване на водонепропускливост, описано от римския архитект и инженер Витрувий в „De Architectura Libri Decem.

Съвременните хидрофобизанти са на основата на силан силоксани.

Remmers

Funcosil BI e безцветен хидрофобизиращ импрегнатор за бетон на база силан. Ползва се в пътното строителство – тротоари, улици, мостови конструкции, опори, подпорни стени, звукоизолационни огради и др. Защитава бетона от проникване на солеви реагенти, морска вода, а също и от въздействието на циклите на замръзване и размразяване. Има висока дифузионна отвореност, UV-устойчивост, устойчивост на хлоридни йони и дълготрайност във времето.

За бетони с плътна структура се прилага иновативната “кремова” технология на Remmers.

Remmers

Продуктът за хидрофобна импрегнация Funcosil IC, който съдържа 80% активно вещество е практически уникален.

Покритията за защита на видим бетон и за фасади с видим бетон са с висока водонепропускливост, отлична покриваемост, спират проникването на СО2, а от там и процеса на карбонизация на бетона и едновременно с това имат висока дифузионна отвореност.

Remmers

Bеtonacryl / Color PA – висококачествена боя за бетон на база на 100% чист акрил. Може да се полага върху стари и нови бетонни повърхности. Защита на бетонни повърхности по DIN EN 1504/DIN V 18026. Забавя карбонизацията sd СО2≤252 м, като изолира повъхностите от СО2. Водоотблъскване w≤0,1 кг/(м²h0,5). Добра способност за дифузия на водни пари sd≤0,3 м. Превъзходна устойчивост на атмосферни влияния. Продуктът е включен в листата на BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) за ползване в пътното строителство. Може да се тонира в цвят по избор.

Финишните покрития върху хоризонтални бетонови повърхности (напр. при паркинги, гаражи, спортни съоръжения и др.) представляват защитен слой, който изпълнява различни функции.

Remmers

Освен защита на повърхността на бетона от проникване на вредни вещества (напр. соли и СО2) и регулиране нивото на влажността и електрическото съпротивление, покритията повишават устойчивостта на тялото на строителния материал към физически и механични натоварвания. Затова се ползват здрави, високо износоустойчиви еластични покрития с възможност за премостване на пукнатини, позволяващи декоративно оформление. Системите OS за защитни покрития върху бетон на Remmers с цветни епоксиди и полиуретани, не само защитават бетонните повърхности, но създават и оптически приятна визия.

За повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева.

Вега Баусистемс

Представител на фирма Remmers Baustofftechnik GmbH за България. Внос на висококачествени битумни рулонни хидроизолационни мембрани за фундаменти, покриви и озеленени покриви-градини, производство на фирма Buesscher & Hoffmann GmbH, Австрия.

Прочетете също: