Пясъчно-варовите тухли в кръговата икономика

KS-Original

Пясъкът е основен материал за пясъчно-варовите тухли и се предлага в почти неограничени количества в Германия. Добива се в непосредствена близост до заводите KS-Original.

Повече от една трета от всички глобални емисии на парникови газове могат да бъдат проследени до изграждането и експлоатацията на сградите, както изчисли Световният съвет за зелено строителство през 2019 г. По този начин строителният сектор има значителен дял в предизвиканите от човека климатични промени. Предпоставка за частично решение на проблема са строителните материали, които са ефективни по отношение на ресурсите през целия им жизнен цикъл.

Примерът с пясъчно-варови тухли показва как това може да работи. Необходимите ресурси са вар, пясък и вода. В патентован процес, използвайки химични реакции и правилната комбинация от 200 градуса топлина и водна пара, се създава естествен строителен материал, който не съдържа замърсители и други проблематични добавки. Не само ниските производствени температури гарантират ниски емисии. В случая на KS-Original, необходимите суровини идват от добив недалеч от производителите на пясъчно-варови тухли. Това осигурява кратки транспортни разстояния и прави производството независимо от широко разклонените вериги за доставка.

KS-Original

Тухлата от пясък и вар като част от кръговата икономика

Предимствата, които произтичат от производствения процес, се запазват през целия жизнен цикъл. Като чисто минерален продукт, пясъчно-варовата тухла е много по-евтина за рециклиране, отколкото дървесината, натоварена със замърсители или композитните строителни материали, изпълнени с изолационни компоненти. Пясъчно-варовата тухла се използва като рециклирана наред с други материали при строителството на пътища или като вегетационен строителен материал – градини, паркове, добавка при производство на бетон, а като еднороден материал – за производството на нови тухли.

Методът на строителство KS помага да се минимизират енергийните разходи и свързаните с това емисии на CO2 чрез пасивни строителни мерки. Високата плътност на пясъчно-варовите тухли има много добър капацитет за съхранение на топлина, което оказва положителен ефект върху климата в помещенията през лятото и зимата. В комбинация с висококачествена изолация могат да се спестят много ресурси през целия период на експлоатация. Освен това, конструкцията има много добри звукоизолационни и противопожарни свойства, както и висока товароносимост.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: