pixel

ДНСК е извършила над 35 хиляди проверки миналата година

През 2019-та година от органите на Дирекцията за национален строителен контрол са извършени над 35 хиляди  проверки на строежи, строителни документи и продукти за строителството.

Премахнати са 40 незаконни строежа, като част от тях са инсталация за хлороунищожение и склад за съхранение на натриев хипохлорит (белина) в Ямбол, както и склад за съхранение на пълни бутилки и варели с течен хлор, също в Ямбол.

От инспекторите на ДНСК са издадени заповеди за премахване и на заведение за обществено хранене на морски плаж „Болата“, както и на цех за производство на епоксидни покрития, полиуретанови, нитроцелулозни, автобои, разредители и системи в Русе, показват още отчетите на дирекцията.

24 хиляди са извършените проверки на издадени строителни книжа – разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти, при които са отменени над 70 броя разрешения за строеж.

Извършени са 5 800 проверки на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория включително. Вследствие на тези проверки, само през миналата година са прекратени удостоверенията на 6 надзорни фирми.

3700 проверки са направени на строежи от първа до трета категория на одобрените планове за безопасност и здраве, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

По разпореждане на Специализирана Прокуратура ДНСК изиска информация от кметовете на общини, касаеща законността на строителството на недвижими имоти, свързани с лица, участници в организирани групи за телефонни измами. Проверени бяха общо 130 обекта на територията на гр. Горна Оряховица, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, с. Арчар, община Димово, област Видин, гр. Берковица, област Монтана, гр. Левски, гр. Ветово, област Русе. В следствие на тези проверки бяха издадени 17 заповеди за премахване на незаконни строежи, от които 1 вече е премахнат, 16 са в процес на доброволно премахване. За други 20 обекта тече процедура по издаване на заповеди за премахване от кметовете на съответните общини. Забрана за ползване е наложена за 5 обекта. 23 от останалите проверени сгради са в категорията на т.нар. търпими строежи.

През миналата година от служители на ДНСК са съставени близо 500 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  Наложените глоби и имуществени санкции са на стойност около 940 хил. лв.

По-честите нарушения са неспазване плановете за безопасност и здраве – особено при извършване на изкопни работи и укрепване и обезопасяване на изкопите, което може да бъде причина за аварии в строителството. Само в гр. София са издадени 6 заповеди за спиране на строителството на обекти, на които са допуснати нарушения при извършване на изкопни дейности и констатирани нарушения по време на строителния процес.

Сред нарушенията, констатирани от инспекторите са и одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж в несъответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Други са свързани с изпълнение на строежи от строители без необходимото удостоверение от Камарата на строителите за съответната категория на строежа или с назначаване на технически ръководители на строежите без необходимата квалификация, показват още проверките на ДНСК.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: