Промените в Наредба № 7 за енергийна ефективност – предизвикателство за професионалистите в строителството

В бр. 27 на „Държавен вестник“ от 14.04.2015 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Част от нейните разпоредби влязоха в сила веднага, а останалите – от 15.07.2015г.

Ново в нея са минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, изразени с числени стойности. С наредбата се въвеждат скали на класовете по енергопотребление за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване, включително за детски градини, медицински центрове, спортни сгради. Класификацията се осъществява въз основа на интегрирания показател „специфичен годишен разход на първична енергия“. Например, ако проектната консумация на нова жилищна сграда е между 48 и 95 kWh/m² първична енергия годишно, тя ще се причисли към клас А. По този начин потребителите лесно ще могат да  сравняват  енергийните характеристики на различни обекти. Скалите на  класовете не  се прилагат при сгради  с  разгъната застроена площ до 250 m².

Новата   референтна    стойност    на    коефициента     на    топлопреминаване    U    за    външни    стени   е  0.28 W/m²K. Много хора си задават въпроса как може да бъде постигнат той. Ето две решения с блокчетата за зидария Ytong и минералните топлоизолационни плочи Multipor:

Еднослойна стена от блокчета Ytong extrA+ с дебелина 35 cm гарантира коефициент U = 0,27 W/m²K. Това решение се отличава с простота, сигурност и ниски разходи за изпълнение.

Дълготрайността на фасадата е гарантирана, а в допълнение тя притежава и ненадмината пожарозащита.

Съчетание от подобни качества може да предложи единствено Ytong.

Комплексна стена: зидария и ефективна топлоизолация – 20 cm блокчета Ytong B2.5, D 700 и 12,5 cm минерални плочи Multipor. Постига се коефициент U = 0,25 W/m²K. Това решение предлага три неоспорими предимства:

– увеличава се използваемата площ в помещенията;
– постига се индекс на шумоизолация от Rw = 50 dB;
– в максимална степен се ограничава негативното влияние на топлинните мостове, породени от елементите на стоманобетонната конструкция.

За хората, които искат да постигнат параметрите на пасивните къщи, отличен вариант би била комбинацията от 25 cm Ytong extrA+ и 20 cm топлоизолация с минерални плочи Multipor.

Така коефициентът на топлопреминаване U става 0.14 W/m²K.

Сградата получава уникална защита, дори при най-суровите климатични въздействия. Освен това стенните конструкции са дишащи и отговарят на най-високите стандарти за екологичност.

За допълнителна техническа информация може да се обръщате към:
инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър Ytong, тел. 0888 28 73 69,
инж. Васил Манолов, проект мениджър Multipor, тел. 0888 28 46 61,

Ксела България

Ксела България е на българския пазар от близо четвърт век и е част от Xella Group - водещ световен производител на строителните материали, доказали качеството си през годините - блоковете от клетъчен бетон YTONG и минерални топлоизолационни плочи Multipor. Xella е със седалище в Дуисбург / Германия, притежава 95 завода за производство в 20 държави и търговски организации в повече от 30 страни. В България оперират два завода – този за YTONG в София и за Multipor – в Добрич, като произведените материали се изнасят в над 10 страни от Европа и Близкия изток.

Прочетете също: