pixel

Пресконференция „Рискове и предизвикателства при осъществяването на националната програма за енергийна ефективност”

energiina efectivnost

Скъпи колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в пресконференция във връзка с приетата от Правителството Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради  и методиката към нея и евентуалните рискове при осъществяване на тази програма. Пресконференцията се организира от Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом”, заедно с членовете й Камара на архитектите в България и ЕнЕфект и в сътрудничество с Българска асансьорна асоциация.

Пресконференцията ще се проведе на 2 февруари (понеделник) от 11.00 ч. в Пресклуб БТА – София на бул. Цариградско шосе № 49

Коалицията за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом” и нейните партньори считат, че въпреки позитивните идеи и стъпки в правилната посока, провеждането на програмата по приетата от правителството методика крие съществени рискове – както в принципите на разходване на 1 млрд. лв. публичен ресурс, така и от гледна точка на ползите за крайните потребители.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани от участващите организации, са следните:

– Необходимост от разработване на дългосрочна национална жилищна стратегия, в рамките на която да бъдат поставени програмите за енергийна ефективност и подобряване на жилищните условия;
– Поставяне на амбициозни цели за енергийна ефективност както за цялата програма, така и за отделните сгради, с оглед доближаване до европейските стандарти в областта;
– Гарантиране на качеството на проектите и строителните дейности с оглед осигуряване на максимално намаляване на разходите за енергия и подобрен комфорт в обновените сгради;
– Въвличане на собствениците в изпълнението на програмата с цел повишаване на отговорността към стопанисваните имоти, контрол и осигуряване на качеството на строителните дейности;
–  Гарантиране на сигурността на сградните системи и инсталации, включително асансьорите;
– Подобряване на информираността на общините и потребителите относно ползите и опасностите от мерките по обновяванията.

В пресконференцията ще вземат участие:

– Минчо Бенов, координатор на Коалиция Достоен дом
– Арх.  Здравко Генчев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
– Арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на Камарата на архитектите в България
– Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация
– Николай Маринков, главен секретар на Българска асансьорна организация

На разположение за коментари ще бъдат още Емануела Фролошка, председател на Фондация „Асансьорна безопасност”, арх. Георги Георгиев, председател на Българска жилищна асоциация, д-р Елеонора Гайдарова, председател на Съюза на асоциациите на собственици в България, Ася Добруджалиева, мениджър проекти, Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството”, д-р Драгомир Цанев, заместник-директор на ЕнЕфект и др.

На всички присъстващи медии ще бъдат осигурени позициите на участващите организации по програмата, изпратени до МРРБ в официално определените за това срокове.

За повече информация:
Ася Добруджалиева, Хабитат България, тел. 02 983 24 10, 0897899966, [email protected]
Драгомир Цанев, ЕнЕфект, тел. 02 9631714, 0882493110, [email protected]

Допълнителна информация:

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. В нея членуват 26 оргaнизации – представители на държавни и местни структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации.

Хабитат България

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: