pixel

Пренасочват средства към енергийна ефективност, здравеопазване, образование и пътища

Над 108 млн. лева се предвижда да бъдат преразпределени между приоритетните оси на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. след одобрение на решение за промяна в нея. Изменението ще бъде обсъдено на предстоящото 15-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Форумът ще се проведе утре – 27 ноември, от 9,30 ч. в зала „Триадица“ на резиденция „Бояна“ в  София.

Заседанието ще бъде открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. В него ще се включат и представители на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.

Предложението за промяна на ОПРР предвижда близо 25 млн. лв. да бъдат насочени към подобряване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради в 28-те малки общини и периферни райони. 20 млн. лв. ще бъдат преразпределени към Министерството на здравеопазването за закупуване на медицински хеликоптер и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за използването му. Очаква се 55 млн. лв. да бъдат пренасочени към ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа, а малко над 2 млн. лева – към мерки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура. Ще бъде обсъдено и предложението за пренасочване на малко над 6 млн. лева за инвестиции в образователна инфраструктура и закупуване на оборудване.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: