pixel

Подготовка на основи със строителни грундове от Марисан

marisan

Първата реакция при неуспешно положено строително покритие е да обвиним крайния продукт в лошо качество и да се почувстваме измамени, особено когато сме вложили средства в скъпо решение. Едва по-късно и в почти всички случаи се разбира, че причина за проблема е неправилната или въобще липсваща подготовка на основата. Негативните ефекти от лошо подготвени повърхности са силно изразени особено при ронливи, силно попиващи, нееднородни или много гладки основи. За бояджийски покрития те може да бъдат олющване, лошо свързване и кредиране, следствие на бързо попиване в основата, нюансиране на цвета или появата на следи от валяк или четка, заради влошена разливност от неподходящи основи.

Понякога подготвителните работи приключват само с механично почистване, но това не е достатъчно условие за постигане на качествена повърхност и във всеки случай трябва да се последва от подходящо грундиране. Ако съпоставим разхода за грундиране към общите разходи, ще установим, че той е с най-малък дял. От друга страна, нанасянето на грундиращ слой е изключително важно за качествено полагане на следващи покрития. Важно е да се отбележи също така, че изборът на един и същ грундиращ продукт върху разнообразни основи или преди полагане на различни финишни покрития е грешно решение. Изключително трудно е дори в една стая, основите да са еднородни, а вероятността върху тях да се нанесат различни продукти, също е голяма. Изводът би трябвало да бъде, че всяка отделна комбинация от повърхности или строителни покрития, изисква подходящо решение за грундиране.

Боите не са единствените които се нуждаят от адекватна предварителна обработка на повърхностите. Това се отнася с пълна сила и преди нанасяне на разтвори за измазване, шпакловане, замазки, ремонт на бетон, настилки, монтажни работи и други. Добрата подготовка на основите изисква търпелив и внимателен подход,към тази отговорна задача. Новите технологии за производство на суровини и готови грундиращи продукти със специфични качества, които ги ориентират за използване в определени строителни ситуации улеснява значително правилния избор. Марисан е фирма, която е предлага разнообразни финишни, монтажни и ремонтни покрития, за които е разработила и подходящи грундове, разделени по предназначение в четири продуктови групи. Най-често употребявани от тях са строителните грундове.

marisan

Концентрираният УНИВЕРСАЛЕН СТРОИТЕЛЕН ГРУНД е много подходящ за импрегнационно грундиране на минерални повърхности с цел подготовката им за полагане на хидроизолационна система. Веднъж нанесен върху основата, той прониква дълбоко в порите, действа заздравяващо, стабилизира повърхностния прах, подобрява сцеплението на следващи покрития и придава хидрофобно свойство на третираната повърхност. Има отлична съвместимост с циментови,  вароциментови и гипсови мазилки и шпакловки. Не се препоръчва за импрегнация на подове. Използва се разреден с вода в съотношение 1:10, което води до нисък разход на концентриран продукт. Нанася се изключително лесно с четка, валяк или спрей, а равномерността на покритието се контролира ефективно, предвид розовия цвят на разтвора.

marisan

Универсалният грунд за стенни, подови и таванни повърхности ТЕРАГРУНД® е готово за употреба решение за вътрешно и външно грундиране на стари и нови бетонови основи (втвърдявали поне 3 месеца), всякакви циментови и вароциментови субстрати, газобетон, гипсови повърхности, плоскости от гипсфазер, керамика, камък, гладко полиран бетон и др. Продуктът стабилизира прахообразните частици, има устойчивост на мокро миене и триене и действа заздравяващо на основата. Предвид слабия мирис, той е подходящ за използване в затворени помещения, които се обитават или складове за произведения от хранително-вкусовата промишленост. Качествата на ТЕРАГРУНД® са удостоени с грамота за най-добър строителен продукт.

marisan


БЕТОН КОНТАКТ
е добре познат и често използван грунд. Неговото предназначение е за грундиране на бетон, преди нанасяне на тънкослойни замазки на циментова основа, мазилки и шпакловки на базата на гипс, цимент и вароцимент, за да подобри сцеплението между отделните слоеве.

Нанесеният продукт има много добро проникване в порите на основата, стабилизира праха и оформя здрава повърхност.

marisan

Непопиващите критични основи се нуждаят от специфичен продукт, особено когато те са много гладки, плътни или полирани. ТЕРАКОНТАКТ® КОНТАКТЕН И СВЪРЗВАЩ ГРУНД е специално разработен, за да отговори на тези изисквания и да оформи равномерен свързващ слой със съдържание на фини песъчинки, които осигуряват оптимална адхезия на следващи лепилни материали или други покрития. Грундът е силно препоръчван за третиране на повърхности от стари керамични облицовки, когато новата облицовка ще се изпълнява по метода плочка върху плочка, а също така за нанасяне на контактен слой при полагане на стар върху нов бетон. Съвместим е с мозайки, плочки с глазирана повърхност, стоманени, стъклени и фибростъклени основи, полиран високоплътен бетон, бояджийски покрития, масивни дървени и ПДЧ плоскости, облицовки от камък с естествен и синтетичен произход и др. ТЕРАКОНТАКТ® КОНТАКТЕН И СВЪРЗВАЩ ГРУНД е без разтворители и мирис, изсъхва бързо и свързва праха. Розовият контролен цвят подпомага равномерното покриване на повърхностите, а сухия филм е устойчив на вътрешни и външни условия, както и на мокро миене и триене.

marisan

НАНОГРУНД® е концентрат за приготвяне на грунд, предназначен за третиране на гипсокартонови и гипсфазерни плоскости или повърхности с фини пори, подготвени за монтаж на топлоизолационна система като вароциментови и варопясъчни мазилки, гипсови и варовикови плочи, тухлени и газобетонови зидарии, бетон, а също така здрави основи с леко изсоляване. Действието на грунда се изразява с проникване на фините нано частици в микро и макро порите на субстрата като оказват заздравяващ ефект и ги уплътняват в дълбочина. Това води до изравняване на тяхната попиваща способност. Веднъж изсъхнал, грундиращият слой стабилизира прашните частици, подобрява устойчивостта на мокро миене и триене, прави основата устойчива на влага и ниски температури. Слабият мирис на грунда, го прави подходящ за работа в складове за хранителни продукти и помещения, които са постоянно обитаеми. Разработен е в зелен контролен цвят, който осигурява равномерност на нанасянето. Подходящ е за третиране на интериорни и екстериорни повърхности, след разреждане с вода, в съотношение 1:10.

marisan

Порьозните основи може да се обработят с дисперсионен грунд ПОРОГРУНД®, който се характеризира с дълбоко проникване, за да намали и изравни водопоглъщаемостта на основите. Препоръчва се употреба върху абсорбиращи повърхности от минерален произход, преди полагане на шпакловка, замазка, бетон, залепване на облицовки и др. Съвместим е с повърхности на циментова, вароциментова и гипсова основа, газобетонови и тухлени зидарски блокчета, плоскости от гипсокартон или гипсфазер, варовик и т.н. След изсъхване заздравява повърхностите, свързва праха, предпазва от абсорбиране на водата от пресните разтвори за шпакловане, лепене и др., като по този начин позволява нормалното им съхнене и втвърдяване, което води до по-добро сцепление. Слабият мирис на грунда, го прави много подходящ за работа в обитаеми помещения и закрити зони за складиране на хранителни продукти. Покритието е устойчиво на интериорни и екстериорни условия, както и на мокро миене и триене. Бързото съхнене на нанесения продукт подпомага спазването на кратки срокове, а ниската разходна норма определя икономическата му ефективност.

Серията строителни грундове на Марисан са идеалният способ за постигане на професионални резултати и качествено строителство по система.

За допълнителна техническа или търговска информация посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com  или се свържете с нашите представители или дистрибутори.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: