pixel

Почти нулево-енергийни сгради: топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради

BAIS

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират обучителен семинар на тема „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“.

Семинарът се организира в партньорство с КСБ – София и ще се проведе на 29 октомври 2019 в зала 311 в УАСГ, София.

Обучението цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място, и желаят да получат удостоверение за това.

Участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

Програмата е изготвена и се провежда от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Такса участие: 96 лв. с ДДС.

Моля да се регистрирате за участие до 17 октомври 2019, като попълните следната Регистрационна форма.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 0886 386 192 или да ни пишете на имейл [email protected].

Програма

09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 10:00 Откриване и въведение в курса: пътят към почти нулевоенергийната сграда (ПНЕС)
Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите. Основни принципи на ПНЕС.
10:00 – 10:45 Топло- и звукоизолация в сградите
Основни понятия: топлопроводимост (λ), топлопреминаване (U), влагопропускливост (μ). Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи. Звукоизолация.
10:45 – 11:15 Кафе – пауза
11:15 – 12:00 Топлинни мостове в сградите
Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени. Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.
12:00 – 12:45 Прозорци
Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.
12:45 – 13:45 Обедна почивка
13:45 – 14:30 Въздушна плътност на сградите
Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.
14:30 – 15:15 Вътрешна изолация
Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.
15:15 – 15:30 Отопление и вентилация
Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.
15:30 – 15:45 Кафе – пауза
15:45 – 16:30 Упражнение въздухоплътност. Практически изпит на макетите
16:30 – 17:15 Писмен тест
17:15 – 17:30 Връчване на сертификати и закриване на курса

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: