pixel

Отрасъл “Строителство” не трябва да става заложник на политически игри

stroiteli

Според КСБ – държавата трябва да се разплати с пътния бранш, а индексацията се обезсмисля, ако ѝ се сложи таван.

Камарата на строителите в България призовава разрешаването на проблемите на отрасъла да не става заложник на политически игри. Категорично подкрепяме справедливите искания на колегите от Българска браншова камара “Пътища” и протеста им с настояване държавата да се разплати с фирмите за възложените и извършени дейности.

Забавяния има и по договорите за строителство, крайно време е компаниите да получат изработените средства. Драстично закъснява индексацията на договорите с публични възложители. Получавахме разбиране и обещания и от служебното правителство, и от настоящото редовно, но резултат няма вече дълги месеци.

Забавянето изправя строителите пред невъзможност да работят, което води след себе си непредвидими икономически последици. За първи път от години по предварителни данни на НСИ се отчита спад в произведената строителна продукция и то сериозен. За 2021 г. той е близо 31% спрямо 2020 г. През тази година проблемите се задълбочават и данните вероятно ще са още по-тревожни.

Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел!

Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това, на практика, я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности.

Недопустимо е с политически цели да се уронва доброто име на професията. Нанасят се тежки имиджови щети, които имат своя негативен ефект и върху компаниите, и върху заетите в тях стотици хиляди честни и работливи български граждани. Ние сме българските строители и не можем да позволим подобно убийствено за отрасъла отношение.

Очакваме в спешен порядък властта да предприеме действия за разрешаване на проблемите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: