pixel

Общото събрание на БАИС ще се проведе на 15-ти април

БАИС

Общото събрание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще се проведе на 15 април 2014 г. Форумът е с начален час 14:00 ч. и ще се състои в зала „Триадица” на столичния хотел „Вега”, информира главният секретар на организацията Оксана Генадиева.

Дневният ред на ОС включва: Приемане на отчет за дейността на БАИС през 2013 г.; Приемане на годишния финансов отчет за изминалата година; Приемане на Програма за дейност през 2014 г.; Приемане на бюджет за настоящата година; Избор на нови членове на Комисията по етика и попълване състава на Управителния съвет на асоциацията.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: