pixel

Обсъждат публично бюджета на София за 2016 г.

budjet stolichna obshtina

Бюджетът на столицата за следващата година се обсъжда днес публично. Той е с 1,5 млн. лв. по-малък тъй като са готови голяма част от инвестиционните проекти. Бюджетът на Столичната община за 2016-а е с близо 1 500 000 лв. по-малък от тазгодишния.

1,180 млрд. лв. е бюджетът за 2016 г. за Столична община. Това каза Дончо Барбалов, заместник-кмет в Столична община с ресор “Финанси и стопанска дейност”, по време на публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016 г., съобщава dir.bg.

По думите му, към края на януари се очаква да се внесе последният вариант на проекта за бюджет 2016 г.

Той обясни, че що се отнася до инфлацията, се очаква да е малко под нормалната за Европа. „Очакванията за инфлация са малки, както знаете имаме дефлация“, заяви той.

Очакванията за безработицата са за по-ниски нива от еврозоната.
„В София не ни касае толкова, защото тук е най-ниска безработица за страната“, поясни зам.-кметът на СО.

Очаква се увеличение на държавните трансфери с 19,8 млн.лв., с което същите да достигнат 333,5 млн. лв., предвижда проектобюджетът за догодина.

Най-голямо увеличение имат средствата за делегирани държавни дейности, които са в размер на 18,4 млн.лв., в това число за образование 14,4 млн.лв. поради увеличение заплатите на педагогическия и непедагогически персонал.

В проекта не е предвидено увеличение на местните данъци.

В резултат очакваните собствени приходи са в размер на 582,8 млн. лв.

При таксите планираното увеличение е в размер на 3,5 млн.лв. Планира се и малко повече средства от приватизация в сравнение с 2015 година.

„Приходите от приватизация падат като собствени приходи. Около 5 млн. лв. от други средства се очакват тук”, обясни Барбалов.

През 2016 г. са планирани да бъдат усвоени средства от Европейски програми в размер на 195 млн.лв. Основните обекти са строителството на третата линия на метрото и част от компонентите на Интегрирания проект за градско развитие.

В проекта за бюджет не е предвидено поемането на нови инвестиционни заеми, а по вече сключени заеми се предвижда усвояване в размер на 78 млн.лв.

За капиталови разходи на Столична община за 2016 г. са предвидени средства в размер на 366,6 млн.лв. От тях: бюджетни средства 171,6 млн. лв. и средства по оперативни програми 195 млн. лв.

За ремонт и поддръжка на пътища са заложени 5 000 000 лв., а в бюджет 2015 те бяха 4 024 300.

„За догодина освен реконструкция и основни ремонти, се предвижда и ремонт за малките улички. Предвиди ли сме средства за по-малките улички“, уточни зам.-кметът.

В проекта за новия бюджет за почистване на града са предвидени 113 758 598 лева, което е повече в сравнение с миналата година, когато за тази цел са били отделени 97 712 924.

По думите на Барбалов зелените системи, паркове и градини също са приоритет.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: