pixel

Обновяват ВиК инфраструктурата на Стара Загора

веи

Източник: vestnikstroitel.bg

С първа копка министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров дадоха старт на строителството по водната инфраструктура на града. Проектът „Интегриран воден цикъл за Стара Загора” е на обща стойност 40,3 млн. лв. и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на страната чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС). За главен изпълнител на обектите е избрано обединение „Воден проект Стара Загора”, което трябва да приключи със строително-монтажните дейности до 30 септември 2014 г.

По проекта предстои изграждане на нова и рехабилитация и модернизиране на вече съществуваща канализационна мрежа с обща дължина близо 27 км, както и реконструкция на над 2 км от водоснабдителната мрежа на града. Друга част от проекта е изпълнението на главен колектор, отливен канал и дъждопреливник. От обновената водна инфраструктура ще се възползват близо 32 хил. жители на Стара Загора и околни села.

По време на церемонията Михайлова заяви, че проектът е показател за това как помощта от Европейския съюз може да достигне до всеки български гражданин.

За интегрирания воден проект община Стара Загора получи от Министерството на околната среда и водите почетен знак и грамота за най-бързо преминал през оценка европейски проект.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: