Няма опасност от предаване на вирус през вентилационната система на HomeVent – вижте защо

HomeVent

Принудителните вентилационни системи с рекуперация, които се използват за жилищни сгради, гарантират идеален вътрешен климат – постоянно пресен и свеж въздух с идеална влажност и без прах и алергени. Това са само три от многото предимства, които системите за комфортна вентилация HomeVent® предоставят на обитателите в дома. Но как рекуперационната система на HomeVent® се справя с предотвратяването на предаване на вируси като SARS-CoV-2? Има ли риск чрез ротационния топлообменник коронавирусът да се разпространи вътре в сградата?
Категорично Не! Ето три причини, поради които няма нужда да се притеснявате.

Идеалната влажност предотвратява инфекциите

Системата HomeVent® има вграден енталпиен ротационен топлообменник, който предава латентна топлина под формата на молекули на водната пара. Това предотвратява прекомерно овлажняване и в същото време рекуперира до 90% влага в подавания въздух в помещенията, което е голямо предимство, особено през зимните месеци. По отношение на пандемията от SARS-CoV-2, както СЗО, така и ASHRAE заявиха, че освен редовното проветряване на домовете, поддържането на идеална температура и влажност също e много важно, тъй като това намалява риска от предаване на вируси, както и чувствителността на дихателните пътища към болести. Като идеален диапазон на влажността експертите препоръчват относителната влажност на въздуха да бъде между 40-60%.

Това гарантирано може да се постигне с вентилационна система HomeVent®, която лесно спазва идеалната влажност на въздуха в дома ви.

HomeVent

Вирусите не могат да се захващат за повърхността на вградения топлообменник

Енталпийният ротационен топлообменник, който се намира в сърцето на HomeVent®, е специално модифициран и има пореста повърхност и размери на порите, към които могат да се свързват само водни молекули с размер: 2.6 Å (ангстрьом) = 0.26 nm (нанометра). Например, CO2 и други газообразни замърсители образуват по-големи молекули и следователно не могат да се натрупват на повърхността. Вирусите и бактериите също са значително по-големи, например, САРВ-CoV-2 варира между 1000 и 1500 Å ангстрьоми, което означава, че е много по-голям от молекулата на водата. Ето защо вирусите или бактериите не могат да се свържат с повърхността на енталптийния ротационен топлообменник от Hoval.

HomeVent

Подходящото позициониране на вентилаторите предотвратява замърсяването

Ако в една вентилационна система с рекуперации има пропуски, то подавания въздух може да бъде замърсен от засмуквания. Плътността на системата и липсата на течове зависят не само от вида на топлообменника, но също така и от всички други елементи, както и от вентилаторите и тяхното разположение по отношение на налягането в корпуса на рекупeратора.

HomeVent

Правилното позициониране на вентилаторите по отношение на топлообменника може да сведе до минимум или да премахне риска от смесване на въздушните потоци. Течовете често представляват 1-2% от дебита на въздуха, но може да бъдат и повече, ако вентилаторите не са позиционирани правилно.

В системите за комфортна вентилация HomeVent® вентилаторът за подаване на въздух се намира директно на входа за пресен въздух, което означава, че секторът за подаването на въздух е с надналягане. В същото време вентилаторът за засмуквания въздух се намира директно на изхода на рекуператора и благодарение на това се създава подналягане от страната на отработения въздух. Този специален дизайн на вентилационните системи HomeVent® гарантира, че въздухът, който се засмуква от помещенията, не може да премине към подавания въздух и по този начин не може да се предаде замъсряване. Така подаваният въздух в помещенията винаги е гарантирано чист.

HomeVent

Безопасност на системата HomeVent®, проверена от независими институти

Безопасността на топлообменниците, използвани във вентилационните системи HomeVent®, се оценява чрез измервания, извършени от неутрални институти за изпитване съгласно стандарт EN 13141-7. Понастоящем това е единствената отправна точка, чрез която могат обективно да се сравняват различни вентилационни системи за жилищни помещения по отношение на термодинамичната ефективност и риска от предаване на замърсяване от засмуквания към подавания въздух.

По-долу можете да видите резултатите и стойностите от тестовете за плътност на комфортната вентилационна система HomeVent® с вграден енталптиен ротационен топлообменник, който позволява не само оползотворяване на топлина и хлад, но и на влага.

HomeVent® Comfort FR (201): теч 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-1)
HomeVent® Comfort FR (251): теч 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-2)
HomeVent® Comfort FR (301): теч 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-3)
HomeVent® Comfort FRT (251): теч 0.29% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-A)
HomeVent® Comfort FRT (351): теч 0.25% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-B)
HomeVent® Comfort FRT (451): теч 0.30% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-C Rev.1)

HomeVent

Извод: рискът от разпространение на вируса на SARS-CoV-2 във вентилационни системи с енталпиен ротационен топлообменник  като HomeVent® е изключително нищожен и системите са безопасни по отношение на здравето на хората.

Ако се интересувате от повече информация за комфортната вентилация с рекуперация HomeVent®, не се колебайте да се свържете с експертите на Hoval.

Ховал

Hoval проектира и произвежда цялостни системи за отопление на жилищни и нежилищни сгради, като кондензни газови котли, газо-нафтови котли, котли на биомаса, термопомпи, слънчеви колектори, бойлери и буфери, както и широка гама от вентилационни рекуперативни системи и децентрализирани климатични апарати. Централата на Hoval е във Вадуц, Княжество Лихтенщайн. Днес Hoval предлага широка гама от отоплителни, вентилационни и климатични системи, които участват в комплексни и индивидуални системни решения с оптимален комфорт за всички видове сгради.

Прочетете също: