pixel

Нова техника и технология за анализ на енергийната ефективност на помпените агрегати

ВОДА СОФИЯ

Източник: IEC

На ВОДА СОФИЯ,  ще бъде представена разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения.

В дните от 29 до 31 май 2013 в Интер Експо Център – София ще се проведе 7-ата поредна специализирана B2B изложба ВОДА СОФИЯ. Форумът ще покаже ново поколение програма и апаратура, анализиращи и обследващи точното състояние на потребление на енергия на помпена станция. Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на възможностите за икономии на енергия.

Програмата позволява, при годишна експлоатация на съществуващите помпи и помпени системи, да се  усредни режимът на работа и консумация и при замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения със същите показатели, като дебит и напор, но с по-високо КПД,  да се покаже  разликата в консумираната мощност на ел. двигателите с доказване на икономически ефект, изразен в проценти. Понякога, в зависимост от помпеното съоръжение, този икономически ефект  достига до 65% и само от разликата в заплащането за електрическата енергия новите помпени системи се изплащат за около 3 години.

Целта на обследването е да се постигнe  среден и висок ефект  до 2020 г. върху финансовите резултати и конкурентоспособността на българската индустрия. С тази цел са създадени стимулиращи програми, като Програмата „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”, тя е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

помпена станция

Организатори на изложбата са Агенция Булгарреклама, Българската Асоциация по Водите (БАВ) и WASSER BERLIN.

В дните на ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА (29 – 31 май), представяща последни технологии в областта на контролно-измервателната апаратура, технологии за промишлена автоматизация, електронни прибори и принадлежности, автоматизация и лабораторна техника.

И тази година форумът ще представи широка гама нововъведения, които ще улеснят специалистите при въвеждането на европейските норми и стандарти в различни сектори на индустрията, като прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, газови емисии и др.

Фирмите изложители ще демонстрират прецизни инструменти за химически анализи и оборудване за йонен анализ,  рН, йон метри кондуктометри, инструменти за измерване на стабилност, NIR спектроскопия, волтаметрия, йонна хроматография, както и софтуер за апаратите и свързването им в мрежа. Пълен набор анализатори за ON-line и AT-line приложения и  потенциостат/галваностати, предназначени за широк кръг електрохимични приложения, модули за доокомплектовка, софтуер и принадлежности ще бъдат презентирани на специализираната изложба в Интер Експо Център.

Паралелно с изложенията стартира и 5-ата международна конференция БУЛАКВА (29-30 май). Основната тема е „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ с  акцент стратегията за управление и развитие на бранша в България.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс и в социалните мрежи Facebook и LinkedIN.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: