pixel

Нова многофункционална спортна база ще бъде изградена на територията на Спортен комплекс „Черно море” във Варна

спорт

Източник: vestnikstroitel.bg

Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот във Варна и учреди безвъзмездно право на ползване върху него за срок от 10 години на местното Сдружение на спортни клубове „Черно море”. Имотът представлява спортен комплекс „Черно море”. Той е с обща площ от 8 дка, а в него са построени игрище, три зали и други 12 сгради. Решението на правителството е свързано с реализацията на инвестиционна програма на сдружението за изграждането на изцяло нова многофункционална спортна база.

Друг имот във Варна – на ул. „Тодор Влайков” №18, който е с отпаднала необходимост за МВР, беше предоставен безвъзмездно на община Варна. Това е сутеренът на СОУ „Елин Пелин”, ползван преди години като скривалище. Сега в помещенията ще бъде изграден специализиран кабинет за провеждане на извънкласни форми на занимания, свързани с подготовката на учениците за действия при бедствия и кризи, спазване на Закона за движение по пътищата, превенция на детската престъпност.

Имот на МВР с аналогично предназначение в Бургас беше предоставен безвъзмездно на местните власти. Едноетажната сграда в Морската градина ще бъде използвана от общината за изграждане на интерактивен атракцион. За реализирането му общината ще подготви проектно предложение „Подземният град“, с което ще кандидатства за финансиране по европейски програми.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на два имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Единият се намира в Добрич и е с площ от 3512 дка. Застроен е с 80 сгради, писта за излитане и кацане и пътеки за рулиране. Другият е в местността „Кротиря” край Поморие. Теренът от 56 дка е застроен с 21 сгради и шест подземни съоръжения. Промяната в статута ще позволи използването на имотите за стопански цели.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: