pixel

Най-дългия железопътен мост в Норвегия – сложно кофражно планиране с BIM-технология

most

За да оптимизират планирането на кофража по време на строителството на най-дългия железопътен мост в Норвегия, участниците в проекта използват методологията BIM (Building Information Modelling), или Информационно моделиране на сгради.

За строителството на железопътен мост в Норвегия Maxbo Teknikk , партньор на специалиста по кофражи Meva, извърши сложна конструкция на кофража с помощта на методологията BIM. Teknikk беше подкрепена от BIM², партньор на Meva в областта на дигитализацията, като използват 3D планиране на кофража. Това включва сложна подготовка на обекта за кофражиране и скеле в цифрова, интегрирана BIM среда.

Проектът

Железопътният мост Minnevika се намира на час път с кола северно от Осло. Когато бъде завършен през есента на 2023 г., той ще бъде най-дългият железопътен мост в Норвегия с дължина 836 м и ще намали значително времето за пътуване между столицата и Хамар с високоскоростна железница. Мостът пресича водите на река Минесунд. Той е и част от продължаващата модернизация на норвежката железопътна система, извършвана от държавната компания Bane NOR. Строителната компания PNC Norge извършва бетоновите работи. Мостът се основава на пилоти и 20 пилотни шапки (22 x 18 m) на дълбочина до 14 m под водната повърхност. На повърхността се простират стълбовидни шахти със сечение 18,6 x 6,3 м. Върху всяка от тях стоят по две овални колони (3,2 x 2,2 м), които заедно с напречните греди поддържат релсовата система.

Задачата беше да се създаде ефективен кофражен проект от постаментите на пилотите на дъното на водата до главите на стълбовете. Поради различните височини на стълбовете, корекциите в кофражната конструкция трябваше да се вземат предвид от самото начало. Освен това в ранната фаза на проектиране трябваше да се преодолеят и други предизвикателства, като например сложната структура, разглобяването и възможността за повторно използване за изграждането на други кейови шахти. Използвани са кофраж за стени Mammut 350, наклонени подпори Triplex и система за катерене KLK на Meva. Дървени рамки са използвани и за оформяне и укрепване на наклонените страни на шахтите на стълбовете.

Комплексно планиране на кофража с BIM подход

mostMaxbo Teknikk е основана през 1962 г. и е със седалище в Сандвика, близо до Осло. Компанията има дългогодишен опит в снабдяването на норвежката строителна индустрия с кофражи и кофражни решения. Компанията съпоставя познати процедури с иновативни решения. Това води до особено ефективни и икономични кофражни концепции. Съвместната работа с BIM²form улесни комплексното планиране на кофража. Чрез подхода на BIM бе обменена информация и комуникация с всички участващи страни за постигането на най-добрите възможни решения за кофраж.

Цифров близнак за всички изисквания на проекта

BIM² е стартъп-компания, базиран в Наголд, в края на северната част на Шварцвалд. Основана през 2019 г., младата компания е двигател на цифровизацията в строителната индустрия и е специализирана в ефективното планиране на кофражи. Основната й цел на разрастващата е да постигне реална добавена стойност на строителната площадка чрез интелигентни инструменти за планиране и подготовка на работата.

BIM²form и Autodesk Revit

За проекта планирането на кофража се извършва в усъвършенствана цифрова 3D среда. За тази цел бяха използвани софтуера Autodesk Revit и свързаната с него добавка BIM²form.

BIM²form използва интелигентни подходи, които осигуряват команди на различни нива на автоматизация – било то еднократно ръчно поставяне на две кофражни ключалки или автоматизирано подреждане на няколкостотин или хиляди различни елементи в проекта. Чрез използването на напълно естествено разработени и параметрично вложени фамилии Revit се оказва, че софтуерът е особено мощен. Това прави планирането на кофража като цяло много по-ефективно.

BIM²form се усъвършенства постоянно чрез отворена концепция за иновации. Това е така, защото предлага на своите потребители възможността да участват в разработването на продукта и да дават обратна връзка директно на екипа на разработчиците. Това гарантира най-добрите алгоритми и позволява на софтуера да създаде цифров близнак, който отговаря на всички изисквания на BIM проекта.

Модел на кофража в работния процес на BIM

Освен това инструментът предлага възможност за интегриране на модела на кофража в работния процес на BIM. Чрез предоставянето му в облака всички участници в процеса могат да получат достъп и да работят по проекта едновременно. Уеб-базираният обмен позволява и на хора, които не са потребители на CAD, да имат достъп до текущото състояние, да поръчват промени и да проверяват напредъка на планирането. Това допринася за добрите инженерни и строителни характеристики.

В допълнение към използването на BIM²form, моделът за планиране на проекта за прилагане на методологията BIM беше обменен между доставчика на кофраж Meva, неговия партньор за кофраж Maxbo Teknikk и BIM² като консултанти. Това включва стандартна база за проектиране на кофраж и версии между всички страни за справяне със сложното строителство на железопътния мост Minnevika.

Комуникация с изпълнителя

По време на проекта моделът се използваше в комуникация с PNC Norge, за да се обсъдят и вземат решения за най-добрите кофражни решения. BIM моделът включва бетонната конструкция, кофражните елементи и дървените рамки. Това даде възможност на изпълнителя да планира монтажа на материала и свързващите пръти в конструкцията.

За всеки фундамент и опорен вал на моста те използват BIM модела, за да изготвят кофража. Чрез споделяне на BIM модела с доставчика беше лесно да се постигне правилната геометрия за дървените рамки, които бяха прикрепени към кофражните елементи.

Снимки: BIM².

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: