pixel

Мениджмънт за умни сгради разработва КСБ

КСБ

Източник: vestnikstroitel.bg

КСБ е партньор в разработването на ръководство за енергийна ефективност в строителния бранш заедно със заинтересовани страни от Европа. Във връзка с това Камарата беше домакин на заключителната среща по изготвянето на проект „Енергийна ефективност в строителния сектор – устойчиво бъдеще” (EnEf), работата по който стартира през ноември 2010 г. Главната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в сградите чрез повишаване знанията на предприемачите и мениджърите в бранша. Той е финансиран от Европейската комисия (ЕК) по Програма „Учене през целия живот”.

Конкретната задача на проекта е разработване на инструмент от методологии и модули за обучение в съответствие с европейските стандарти. Тази платформа е насочена към малките и средните предприятия от строителния сектор (МСП), които представляват мнозинство в Европа и съответно се явяват главен двигател за икономическото развитие на Стария континент. Точно тези компании са и най-силно засегнати от кризата, като за тях е изключително трудно да имат бърз, лесен и сравнително рентабилен достъп до нови технологии. Целевата група на проекта са предприемачи и управители от строителната индустрия, които ръководят до 50 работници.

В инструментариума е обърнато специално внимание на основните технически мерки за повишаване на енергийната ефективност при жилищните сгради, свързани с тяхното саниране и предимно с изграждане на фасадни топлоизолации и подмяна на дограми. Платформата дава информация за необходимите нормативни документи, които трябва да бъдат взети под внимание при осъществяване на проектите. За България те са 22, като на първо място е посочена Директива 2010/31/ЕС.

Обучителният инструмент посочва примерни дейности на мениджъра на МСП в строителството за повишаване на енергийната ефективност. Разработката демонстрира ползи от прилагането на различните мерки – финансови, комфорт, естетика и др., като всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда или за преустройство на съществуващ обект трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност по смисъла на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Партньори в инициативата, заедно с КСБ, са Innovate от Ирландия, Регионалната агенция за развитие SPIS от Словакия, Институтът за иновации в обучението FIM към Университета „Фридрих Александър” в Ерланген, Германия, компанията за обучение и консултантски услуги IDEC S. A. от Гърция, Центърът за визуални комуникации и интерактивни технологии VICOMTECH в Испания и община Екстрамадура, Испания.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: