Машинно oразмеряване, обработката и сглобяване на трупи и нарязан дървен материал

Благодарение на множеството си положителни свойства днес дървесината е изключително популярен строителен материал. Множеството възможни употреби значително разшириха сферата на дейност на дърводелците. В Kapl Bau всички аспекти на строителство с дърво се извършват професионално и на експертно ниво. Дървесината се отглежда се в местните гори и се обработва в халетата на компанията.

Kapl Bau

Обхватът от дейности в строителството с дървен материал прави професията на дърводелеца интересна и предизвикателна, изискваща не само много ръчни умения, но и обширни специализирани познания. В Kapl Bau традиционната работа на дърводелците се среща с модерни машини и техники.

Снимка: Kapl Bau

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: