pixel

Култивиране на бъдещето

jilishta za pensioneri

Въпросът за строителството на жилища за пенсионери продължава да се появява неочаквано по време на дискусии в бранша, като тема, която се нуждае от по-добро фокусиране и допълнително развитие предвид факта, че в много от построените с такова предназначение сгради липсва оборудване и съоръжения, необходими за поддържане и стимулиране на ума и тялото, с което биха постигнали оптимална ефективност. Този въпрос е повдиган и преди от Пол Монаган от AHMM и Уолт Милър от JPA.

Последното предложение от страна на SPARK е в отговор на настоящата ситуация в Азия, където броят на хората над 65 годишна възраст се очаква да се увеличи с 314 % до 2050 г. Фокусирайки се върху Сингапур, екипът на SPARK разработва концепция за нов тип общност за пенсионирани граждани, която комбинира жилищни единици с вертикално градско земеделие и носи „силно социално послание”.

Популярен избор в Сингапур е представителите на по-старата генерация да съжителстват съвместно с по-младите си роднини, но напоследък се наблюдава тенденция към по-нетрадиционни решения. Правителственият комитет по въпросите на застаряването на Сингапур излъчи своя визия за „успешно остаряване”, с която промотира заетостта и финансовата сигурност, активно остаряване и холистично и достъпно здравеопазване, съобщава arhitektura.bg.

Новоизлъчената от SPARK концепция „домашна ферма”, предлага потенциални решения на множество въпроси, които стоят на дневен ред пред населението на Сингапур: нарастващото търсене на социални, икономически и инфраструктурни системи от страна на непрестанно растящия брой застаряващи жители, както и нуждата от надеждно осигуряване с хранителни стоки. Обитателите на новата гъвкава жилищна концепция, ще могат да полагат частичен труд намясто, използвайки вертикални аквапонични земеделски системи и почвено засаждане на покрива.

Директорът на SPARK Стивън Пимбли обяснява: „Създадохме тази концепция за Сингапур, но тя има потенциал да намери приложение навсякъде, където може да се осигури поддръжка за отглеждане на зеленолистни зеленчуци върху сградните фасади и покриви. Въодушевени сме да видим този проект осъществен в близко бъдеще. Концепцията е реализуемо решение за реални и притискащи проблеми, пред които са изправени много от развиващите се световни градове.”

Тази схема предвижда събирането на дъждовна вода за използване във вертикалните аквапонични системи и растителен отпадък за производство на енергия. Надеждите са, че допълнителните облаги освен финансовото поощряване на обитателите, ще бъдат чувството за единна общност, здравните ползи и редуцирането на вредните емисии във въздуха на Сингапур.

jilishta za pensioneri

жаожаяож

jilishta za pensioneri

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: