pixel

КСБ-София провежда семинар за своите членове

KSB

Областното представителство на Камарата на строителите в България –София (ОП на КСБ-София) провежда семинар за своите членове. Домакин на събитието е председателят на столичната структура, член на Изпълнителното бюро и УС на КСБ, вицепрезидент на FIEC и член на СД на в-к „Строител“ инж. Любомир Качамаков.

В събитието участват председателят на Съвета на директора на в-к „Строител“ Пламен Пергелов, инж. Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, член на СД на в-к „Строител“, бившият председател на КСБ Николай Станков, членове на ОП на КСБ-София.

Ще бъдат обсъдени световните практики и ползите от процеса на дигитализация на строителния процес. Друг акцент е представянето на ползите от Бонд гаранциите по ЗОП в България, дигитализацията в отчитането на водоподаването в град София, както и отношенията на строителя с участниците в строителния процес.

В рамките на семинара Областният съвет на ОП на КСБ-София проведе и редовното си заседание.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: