pixel

КСБ иска разделяне на търговете на лотове

търгове

Източник: vestnikstroitel.bg

„Камарата на строителите в България (КСБ) настоява за разделяне на обществените поръчки на по-малки лотове.“ Това заяви председателят на КСБ инж. Светослав Глосов по време на първата работна среща на УС на Камарата със служебния вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева. В нея от страна на КСБ участваха още изп. директор инж. Иван Бойков, председателите на Контролния съвет Валентин Николов и на Комисията по професионална етика инж. Розета Маринова, както и председателите на областните представителства на организацията.

Срещата се проведе в сградата на МРРБ и продължи близо два часа. „Важно е да знаем с какво можем да бъдем полезни на строителите. Запозната съм с проектите на министерството за подпомагане на фирмите от бранша за излизането им на международните пазари“, заяви Захариева в началото на разговора.

Във връзка с тръжните процедури инж. Глосов обясни, че чрез разделянето им на лотове ще се осигури по-голям достъп на малките и средните фирми до тях. „Предложихме лот 3 на АМ „Струма“ да бъде възложен за изпълнение чрез три отделни обществени поръчки, за да могат българските компании също да участват. В противен случай нито една местна фирма няма да може да кандидатства заради високите изисквания за оборот, които се залагат в тръжните условия“, заяви председателят на КСБ.

Инж. Глосов подчерта, че мащабните търгове осигуряват заетост на 1,3% от фирмите. По данни на Камарата големите оператори на строителния пазар са 1,9%, а малките и средните – 98%. От това следва, че фокусът трябва да бъде върху тях. „Основният проблем е състоянието на малките фирми – те се намират в най-тежко положение“, уточни той. По думите му критерият най-ниска цена води до проблеми при разплащанията между главните изпълнители и подизпълнителите. Предложението на Камарата е той да се смени с икономически най-изгодна оферта.

По време на срещата беше коментиран статутът на подизпълнителите и тяхното официално вписване в документация­та по даден проект. Обсъдена беше и необходимостта те също да отговарят на условията, поставяни пред главния изпълнител.

„Получихме подкрепа от министър Захариева за това, но не е възможно промените да се случат през следващите месеци, тъй като няма парламент. След сформирането на следващото правителство ще говорим за законодателна инициатива“, обясни председателят на КСБ.

„Ще направим всичко възможно, за да продължи гладко разплащането по обществените поръчки и по оперативните програми. Те ще бъдат основните източници на договори за фирмите от бранша и през предстоящите две-три години“, коментира още Екатерина Захариева.

УС и екипът на вицепремиера дискутираха  възможностите за оптимизиране на системата за провеждане на обществени поръчки чрез намаляване до минимум на дискриминационните условия в търговете. Те се обединиха около мнението, че въвеждането на електронни обществени поръчки  ще намали субективния фактор, а създаването на електронни досиета за големите строителни проекти ще осигури по-висока степен на прозрачност и проследимост в изпълнението на проектите. „Затова е важно бързо да започнем работа по въвеждането на електронните досиета“, обобщи вицепремиерът.

Според строителите е необходимо засилване на контрола на ДНСК и отговорността на надзора, за да бъде редуциран сивият сектор. Браншът иска навременно разплащане на СМР до 30 дни в съзвучие с европейската директива, както и по-голяма роля на Обществения съвет при министъра при обсъждане на стратегически въпроси по отношение на строителството.

Според инж. Глосов през последните години се наблюдава тенденция в министерствата и агенциите да се набират кадри, обслужващи главно оперативните програми и реализацията на тръжни процедури – юристи и икономисти, в превес пред инженерите. Това по думите му рязко е понижило експертното начало при подготовката и осъществяването на проекти. „Тези процеси могат да се преодолеят чрез принципа на строителния инженеринг – проектирай, построй, предай. Така отговорността ще бъде вменена на един субект и ще се избегне оскъпяването на обектите и недостатъчното качество“, обобщи той.

Като положителен пример инж. Глосов посочи Агенция „Пътна инфраструктура“, която премина през трудни времена, но върви към балансиран кадрови състав. Предвид мащабните проекти във ВиК сектора според него би могло да се помисли за създаване на специализирана структура и за него, с която Камарата да си партнира.

Бе дискутиран и фак­тът, че през годините не са дооценявани ролята и значението на кадастъра, на мероприятията за борба с ерозията и свлачищата по второкласните и третокласните пътища. Строителите посочиха, че има системно недофинансиране за разрешаването на тези проблеми. За тях последствията от това са липса на работа и деквалификация на фирмите, трудности в изпълнението на обектите.

Председателят на браншовата организация запозна министър Захариева с доклада на Камарата за строителната индустрия през 2012 г. (пълния текст на анализа четете на стр. 10-12). В него е отбелязано, че 80% от компаниите съкращават персонал, а над 1000 предимно малки фирми прекратяват дейността си. Обемът на строителната продукция намалява през годините. От 21 млрд. лв. тя се понижава до 11 млрд. лв., което е спад от 50%. Прогнозата за 2013 г. е обемът да се свие още.

Бе дискутирана и темата за образованието, подготовката и квалификацията на инженерите.

Според председателя на Камарата е необходим преглед на образователните програми за младите хора, за да бъдат те обучавани по единните европейски стандарти. Той припомни, че КСБ работи в тази насока чрез реализация на европейски проекти с партньори от ЕС. Обсъжданите предложения получиха подкрепата на министър Захариева.

„Имаме пълно единомислие със сегашното ръководство на министерството. Убедени сме – и ние, и те – взаимното сътрудничество между Камарата и МРРБ ще продължи“, подчерта инж. Светослав Глосов.

Той представи и новоучредения Съвет на председателите на браншовите организации в строителството. Припомняме, че в него членуват освен КСБ и Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Националното сдружение „Недвижими имоти“ и Българската национална асоциация „Активни потребители”.

Министър Захариева уведоми представителите на КСБ, че няма да има промени в екипа на ведомството. Като основен приоритет в работата си тя отново посочи повишаването на енергийната ефективност в жилищните и промишлените сгради. За тази цел ще се работи за създаването на единна програма, която да обхване всички индустриални, публични и жилищни обекти. Бързото въвеждане на мерките не само ще намали разходите, но ще подобри състоянието на сградите и ще осигури заетост на малките и средните фирми.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: