pixel

КСБ и БОРКОР обединяват усилия срещу нарушенията в търговете

сътрудничество

Източник: vestnikstroitel.bg

Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), по известен с името на проектната концепция, която разработва – БОРКОР, застават заедно срещу корупцията в обществените поръчки. Това стана ясно по време на среща между ръководствата на двете институции, продължила повече от три часа.
„БОРКОР е един много добър проект. От  страна на КСБ ще получите нужната  подкрепа и каквато информация ви е необходима – ще я предоставим. В крайна сметка, всички сме за честния и светлия бизнес, за добра икономика. В нашия сектор 90% от средствата са от обществени поръчки, от тях 80% са от еврофондовете. Затова  за нас прозрачността при търговете е от изключително важно значение“, заяви инж. Светослав Глосов, председател на Камарата.

„Липсата на стандарт, ниският капацитет и желанието най-вероятно за корупционни практики, водят до изкривяване на цялата идея за прозрачност и чистота на търговете. Трябва да има единни и ясни правила, да се изготвят колкото се може по-скоро  типови условия за търговете“ – подчерта инж. Глосов.

„Най-сериозна  подкрепа за БОРКОР очакваме да получим от бизнеса. Работодателите се нуждаят от ясни и гарантирани правила. Тези играчи, които не могат да оцелеят при нормална конкуренция, предлагат подкуп. Без политиците проектът БОРКОР няма да се случи, но неговото развитие зависи от оценката на бизнеса“ – заяви Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.

„Преди да сме представили Модела на решение в сферата на обществените поръчки пред Консултативния съвет не можем да бъдем сигурни дали всички наши идеи ще бъдат приети и в какъв срок те ще бъдат реализирани. Мерките не само са разписани от нас, но ние трябва да бъдем отговорни и за тяхното внедряване и при необходимост да ги надградим“, добави тя. Николова подчерта, че много от идеите предложени от Камарата са залегнали  в подготвяния от ЦППКОП доклад – например типизирането на условията при търговете.

„Към Центъра ще действа постоянна кръгла маса, на която ние и бизнесът ще обсъждаме новите идеи. Първата ни среща беше с вас, тъй като вашият бранш е най-подреденият“ –  допълни Николова.
„Не същестува норма, която да оцени ефективността на проектите, по които се работи у нас. Те се разглеждат само от страна на законосъобразност“ – посочи инж. Иван Бойков, изп.-директор на КСБ.
Зам.-председателят на Камарата и вицепрезидент на FIEC Венелин Терзиев повдигна въпроса за бъдещето на малките и средните предприятия.

„Едно от предимствата на проекта БОРКОР е, че той връща на терена на обществените поръчки точно тези фирми. Дава им реален шанс да участват. Към днешна дата те са изтласкани от тръжното състезание“, обясни Николова.

„По отношение на малките и средните предприятия нашия модел на решение  включва голям брой предимства специално за тях, като преквалификация, възлагане на повече малки като обем поръчки по електронен път при облекчени процедури“ – заяви Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проекта БОРКОР.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: