pixel

Комплекс с 335 жилища без канализация се изгражда в свлачищна зона край Балчик

svlachiste

Въпреки предприетата от РДНСК – Варна процедура по спиране, строежът на голям ваканционният комплекс в местността „Фиш Фиш“ край с. Оброчище, община Балчик продължава. За това алармираха собственици на имоти в близост до строителната площадка.

Комплексът от жилищни сгради, басейни и СПА център с обща разгъната застроена площ 32 403 кв. м е на едноличното дружество „Терем плюс“. Намеренията на инвеститора са обектът да бъде бъде завършен до края на тази година.

Собствениците на имоти в близост до дерето, в което в момента се изливат само събраните дъждовни и повърхностни води от строежа, още миналата година са сигнализирали, че това е довело до повишаване дебита на реката, от което се свличат земни маси, застрашаващи имотите, здравето, и живота им.

„Предвид намерението да се построят няколко басейна и спа комплекс, нарастват нашите опасения за чистотата на морето и на реката в дерето“, са написали те в сигнала си до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Според текста на сигнала изливането на вода в такива големи количества ще създаде и допълнителни предпоставки за подкопаване на склона, на който се извършва строителството и ще предизвика последващи свличания на земни маси, съобщава cross.bg.

„Остава и мистерия как точно ще се пречистват и как ще се заустват отпадните води от 340-те апартамента, предвидени в проекта“, пишат собствениците на имоти във Фиш Фиш.

Според един от тях Христо Панчев „издаването на строително разрешение за изграждане на 5-6 етажен комплекс с плувни басейни в силно свлачищната зона на местност „Фиш-фиш“ където свличанията ежегодно променят облика на крайбрежието, изграждането на тежките бетонови конструкции върху и без това рушащия се склон, е рецепта за катастрофа“.

В отговор на сигнала, подаден от собственици на съседни имоти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са отговорили на 1 април т.г, че „при проверката на проектната документация по част ВиК (на строежа, бел. ред.) е установено, че строителството се извършва без да е спазено условието „заустването на битови и повърхностни води да бъде задължително в канализация“.

Проверката е потвърдила, че в момента на нейното извършване, повърхностните и дъждовните води са се изливали направо в близкото дера. В същото време, тъй като строителството се извършва в свлачищен район, наличието на сигурна и контролируема външна и вътрешна ВиК мрежа, както и повърхностно отводняване, е сред задължителните условия, които трябва да бъдат спазени.

При извършената от МРРБ проверка в началото на годината от страна на инвеститора „Терем плюс“ не е било представено и становище от Басейнова дирекция, изискано от Общинския експертен съвет по устройство на територията в Община Балчик. Според нейните членове то е задължително и е трябвало да предшества издаването на строително разрешение за реализация на проекта още през 2013 г.

„Такова становище не е издадено от Басейнова дирекция и до този момент“, твърди Христо Панчев.

Във връзка с установеното по време на извършената проверка на 20 март т.г. служителите на ДНСК са съставили констативен протокол, с който е започнало административно производство по спиран на строителството.

„Заради продължаващото строителство ние изпратихме писмо до Комисията за взаимодействие с неправиетелствени организации към Народното събрание, каза за „Дневник“ Христо Панчев от Сдружението на собственици на имоти в местността Фиш Фиш. В последния ден на април от там получихме отговор, че писмото ни е препратено отново до МРРБ“.

Писмото, изпратено от Народното събрание до строителното министерство носи подписа на председателя на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и сигналите на граждани Бойка Марковска. В него се настоява той „да бъде проверен и да бъде направено необходимото за незабавното прекратяване на строителството в района“. Поредният сигнал, подаден днес от собствениците на имоти в съседство с проекта на „Терем плюс“ обаче показват, че това не есе е случило.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: