pixel

Компактна и икономична преса за утайки

Norton Clipper

Новата преса за утайки CSL 501 на Norton Clipper е не само компактно, икономично и щадящо околната среда решение за почистване и рециклиране на вода, замърсена при сондажи и рязане. Операциите по пробиване и рязане изискват голямо количество вода. Тя се използва за охлаждане на задвижващия двигател и диамантения инструмент, както и за безопасно отстраняване на абразивния материал и други частици. Получените утайки от сондиране и рязане трябва да се изхвърлят по подходящ начин – едно екологично и икономическо предизвикателство.

Новата машина се характеризира със своята здравина, високопроизводителен въздушен компресор, двубутална мембранна помпа, която е толкова мощна, колкото и надеждна, и седем големи филтърни плочи. С капацитет на почистване до 500 литра на час, лесният за транспортиране и безопасен за съхранение CSL 501 е идеалното решение за рязане и сондаж на всяка строителна площадка.

Norton Clipper

Със стандартно мрежово напрежение от 230 волта новата преса за утайки има капацитет на почистване до 500 литра на час, което осигурява бързо оттичане на водата и бърз напредък на работата.

Строителната утайка се засмуква, преминава през филтърната система и по този начин внимателно се дренира. След това пречистената вода може да се подаде в канализационната система или да се използва повторно. Утайката, останала във филтъра, може да се изхвърли отделно като обикновен строителен отпадък. Чистият и безопасен процес на изхвърляне е оптимизиран от три контейнера за събиране на мръсната и чиста вода, както и на пресованата утайка.

Снимки: Norton Clipper

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: