pixel

Какви са стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София

da-subudm-stroitelstvoto

Главния архитект на София – Петър Диков ще вземе участие в дискусионния форум „Да събудим строителството“ по време на Българска Строителна Седмица

Столична община ще представи на Българска Строителна Седмица част от проекти, по които е Възложител. Те ще са с акцент върху енергоефективното, функционалното и екологично строителство и ще бъдат представени през втория ден на  специализираното изложение по време на дискусионния форум „Да събудим строителството“. Ще бъде представен и основния документ – ИПГВР /Интегриран план за градско възстановяване и развитие/, който очертава стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София, чрез принципите на интегрирано планиране. Посетителите и участниците във форума  ще могат да видят проекти по общинска програма за саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в град София, проекти за разширение и изграждане на нови детски заведения на територията на СО,  проект за многофункционална спортна зала; проекти за реконструкция на пазарни комплекси, както и проекти касаещи за иновативни технологии – Геотермална централа, Минивецове и Технологичен парк – София.

Шест дни остават до старта на 14-тото издание на Българска Строителна Седмица, която ще стартира с националната конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014 на 19 март в Интер Експо Център – София. Ще бъдат представени новите хоризонти и предизвикателства при проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с директива 2010/31/ЕС. Водещи проектанти и представители на бизнеса ще представят актуални проекти и технологични решения за изграждане на енергийноефективни и „почти нулевоенергийни” сгради. Организатор на Buildingreen 2014 e ГРАДЪТ  Медиа Груп, в партньорство с  Интер Експо Център,  ОПРР; НСОРБ; БАИС, КИИП, КАБ, BGBC,  ЕнЕфект.

Двустранната търговска камара България – Румъния (BCCBR), която подкрепя и насърчава търговията и бизнеса между фирми в Румъния и България ще представи на своя щанд румънските компании Elpreco SA и Celco. Основните продукти, които предлага Elpreco SA са бетонови керемиди, бетонни системи, които включват павета, знамена, бордюри, улуци и саксии за цветя. Продуктите Celco отговарят на европейските стандарти за производство и постоянно се оптимизират с крайна цел постигане на по-голяма енергийна ефективност на сгради. Celco AAC ще представи STANDARD за рамкови конструкции, STRUCTOTERM за носещи конструкции, SuperBlock за интериорни и екстериорни стени с висока устойчивост, MEGATERM за топлоизолационни и AAC трегери.

Специализираната изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство предоставя неповторими възможности за осъществяване на b2b срещи с професионалисти в строителната индустрия от България и страни от Югоизточна Европа. Форумът ще се проведе паралелно с изложенията Sofia Logеxpo и Security Expo, като по този начин привлича по-голям посетителски интерес и увеличава ефекта за деловите участници и изложителите.

Източник: IEC

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: